dinsdag 9 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Landelijk - Programma Toegankelijkheid P76 - Contracten 2018-2020 - Contract 95 - Middelburg - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie en beheer Overslagstation GR VAB - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Bouwkundige Adviesdiensten Vastgoed - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Aankondiging gegunde opdracht Eten en drinken - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en het Onderhouden van de Brandmoot tbv Brandweer Opleiding en Training Centrum Koninklijke Marine Den Helder - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging Eten en Drinken - Politie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Arbodienstverlening 2019 - 2024 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warmedrankenautomaten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Diathermie rookafzuigpotlood - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vaste telefonie SIP-trunk dienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagens - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bosbeheer 2019 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

P-1004167 Optimaliseren beveiliging toegangen op de Nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2019-0193 Nieuwbouw Amsterdam International Community School - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Blushandschoenen - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor veiligheid,...
Lees verder

Dijkversterking Milsbeek – Ven-Zelderheide (Prio 4) - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maai- en slootbestek - Werkorganisatie Duivenvoorde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Enterale voeding - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie trapliften - Gemeente Enschede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Trapliften
Lees verder

Raambestek Onderhoud elementenverhardingen en dichtstraten sleuven - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2019...
Lees verder

Levering ICT- hardware (servers, storage en back-up) en aanverwante dienstverlening t.b.v. de gemeente Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transporteren en verwerken van drijfvuil wat vrijkomt bij gemalen en de zeedijk - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112, Groningen NL11, NEDERLAND...
Lees verder

31114126: het meerjarig onderhouden van het Hollandsche IJsselkeringcomplex - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-10-2016 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging Wmo Woningaanpassingen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatiewerkzaamheden in de...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Maatwerkmeubilair - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitalisering Collecties - Stichting het Rijksmuseum
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Zaakgericht werken systeem - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten 2019 - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Boordcomputers - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-11-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

Dagelijks onderhoud vast opgestelde Gasdetectie- en gebouwgebonden Gasdistributiesystemen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audio Communicatie & Object VoIP Platform t.b.v. verkeerscentrales - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1004510 - Nieuwbouw gezondheidscentrum op Defensiecomplex LKOL Tonnetkazerne te 't Harde - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2019...
Lees verder

Inhuur tijdelijke medewerkers - Stichting Midpoint Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Storingen & Onderhoud Perrons Z-906109 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Beheer Toegankelijke Instap Z-906109 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Service Management Tool - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2018 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rookmelders - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Technische adviesdiensten programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening Circulair, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Systeemwanden en Plafondplaten - Centrum Indicatiestelling Zorg (ZBO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kunstkerstbomen en Kerstdecoraties - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren en implementeren van Core & Access Switches en VMWare - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kern Ontwerpteam nieuwbouw Theater aan de Parade - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2018 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese aanbesteding Bloemen ten behoeve van Facilitair Management Haaglanden - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Raamovereenkomst Tijdelijke verkeersvoorzieningen 2019-2023 - Gemeente Bodegraven - Reeuwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie onderhoud bruggen gemeente Son en Breugel - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese RCC aanbesteding werkplekinrichting Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31142901: Windpark Maasvlakte 2 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Postkoeriersdiensten - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Webhostingdiensten - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Open House Overeenkomst Jeugdhulp (voormalig AWBZ) 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding telefonische bereikbaarheidsoplossing tbv Lentiz onderwijsgroep - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open house overeenkomst Jeugd GGZ 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Open House overeenkomst Jeugd & Opvoedhulp 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Open house overeenkomst Behandeling EED 2018-2020 Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur stedenbouwkundigen en ontwerpers openbare ruimte, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare verlichting - Schiphol Tradepark - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2321 N345 Traject 39 tussen km 2,10 en km 5,26 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder