woensdag 17 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-05612-19: Raamovereenkomst reinigen en inspecteren van collecteurriolen in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaibestek Gemeente Alblasserdam en Sliedrecht 2019 - 2020 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Regiesysteem Sociale Wijkteams Arnhem (SWTA) t.b.v. WMO en Jeugdwet - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervangen riolering in Kaarder, Volder, Wolkammer en Poortwachter - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Spraak- en datadiensten - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Back-up en uitwijk - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brokerdienstverlening Standaard-Software - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie wasstraatbestendige bedden - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud huisvuilwagens gemeente Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ambtelijke vervoersfaciliteiten voor dienstreizen - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Volkshuisvestingsdiensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

ROVK Verduurzaming gemeentelijk vastgoed naar BENG - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2018 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Vervanging armaturen door LED armaturen gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding WMO Hulpmiddelen gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-11-2016 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel Consulenten Sociaal Domein - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf watersnijder - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beeldbestek maaien 2019-2022 - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging röntgensysteem elektrofysiologie kamer - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspectie bomen en inspectie en verwijderen EPR - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen - MRA-e - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Expeditionary Survey Boat (ESB) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-08-2017 | Plaats van...
Lees verder

EA sanitaire voorzieningen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren werkplek gerelateerde ICT Hardware - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Print- en Drukwerk - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inspectie, reparatie en levering van sportmaterialen t.b.v. gymzalen en sporthallen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-oplossing Vergunningen, Toezicht en Handhaving' - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Regio Randstad Noord - Glasvezelinfrastructuur en Kabels Schipholspoortunnel L-005067-3/ L-005235 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

projectleider contractering /subsidiering GI's 2020 – 2024 - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Integrale plan- en roosteroplossing - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie tbv de levering en implementatie van een studentinformatiesysteem - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software voor...
Lees verder

Mobile Devices 2019 - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Evenemententenmiddelen incl. bijbehorende dienstverlening - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Beeldmateriaal 2019 - 2022 Zuid-Limburgse gemeenten (perceel obliekfoto's) - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Installatie-onderhoud - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT-dienstverlening beheer omgeving - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Zaaksysteem Mozard - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324,...
Lees verder

EA Adviesdiensten - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Wetenschappelijke begeleiding bij het optimaliseren van dierenwelzijn en gezondheid in het BroMaxx systeem voor vleeskuikens - Interessengemeinschaft Grenzüberschreitende, Integrierte Qualitätssicherung (GIQS) e.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Audiovisuele Dienstverlening t.b.v. Media Centrum Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst voor Bedrijfskleding - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en reviseren gladheidmaterieel - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

Vervanging trekkende en getrokken voertuigen Witte Vloot - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Omgevingsmetingen Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuren en onderhouden repressief materieel en materiaal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0555 Raamovereenkomst Maaiveldinrichting en kadeconstructies Houthaven - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding Boeken en Vakliteratuur - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Sourcing strategie ICT-landschap RvIG - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Personeels- en salarisadministratiesysteem Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel Informatiesysteem gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Landgraaf - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie laboratoriumdiensten GGD Brabant-Zuidoost - GGD Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering & onderhoud kantoorinrichting - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Diensten met betrekking tot de inzet van Beveiligingsapparatuur - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open House Thuisondersteuning - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2274 Reconstructie en onderhoud N224 Rijksweg km. 34,100 - km. 34,950 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie Uithoornlijn - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2019...
Lees verder

Levering Kraan- Kippervoertuig - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding deformatie dilatometer - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regiesysteem Sociale Wijkteams Arnhem (SWTA) t.b.v. WMO en Jeugdwet - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Gemeente Oldambt - Begrazing terreinen in de gemeente Oldambt door schaapskiuddes - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen...
Lees verder

Reinigen en inspecteren kolken - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen Overwhere en Wheermolen - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning verplaatsen raamprostitutie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Project Geopark Coöperatie (Interreg VA) Deelproject Gebiedsfilm. - Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaibestek Gemeente Beesel - Gemeente Beesel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobility as a Service Platform - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

14107-10 Ganzenweg-Knardijk van de provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectieprocedure t.b.v. erfpachtovereenkomst voor tijdelijke studentenhuisvesting Utrecht Science Park - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur divers personeel - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur intermediair - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31123736: Het ontwerpen en uitvoeren Overnachtingshaven Lobith, locatie Spijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

31141643: Standaardisatie van sluisdeuren voor het project MultiWaterWerk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie vervangen spoorbrug Bleiswijkervaart K-006022 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Feringa Building te Groningen - installatietechnische werkzaamheden - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inhuur Manager Tech tbv DMO/GWS/KKW - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Frontend Developer Common Ground - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Reseller Devices (diensten en levering hardware ( tablets, laptops en notebooks) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dijkversterkingsproject Vianen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleg van dijken en kades
Lees verder