dinsdag 16 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bomenonderhoud OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

UHV Evaporator - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen en vermarkten oud papier en karton - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inkoop van publiekrechtelijke invorderingsdiensten Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tolk en vertaaldiensten, gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

UTP 16505819 Senior Ontwerper (Solution Architect) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Inhuur & advies Facilitair en Techniek - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior communicatieadviseur SB - BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0646 Leveren en optioneel plaatsen van Rijwielbijzethekjes (nietjes), Afvalbakken en Zitbanken. - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Reisagent HKU met marktconsultatie - Stichting Hogeschool voor de Kunsten/HKU
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

WEP Application Hosting - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2303 N847 renovatie 2 VRI's inclusief 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

NaOH 2019-2022 waterbedrijven - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voedingsmiddelen, dranken en aanverwante artikelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113,...
Lees verder

Maaien bermen en sloten gemeente Laarbeek - Gemeente Laarbeek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Reisassistentie aan reizigers met een beperking (NSRA) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Telefonie-oplossing t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inlezen, digitaliseren, printen, couverteren, archiveren en ter post aanbieden van gemeentelijke belastingaanslagen en waterschapsheffingen. - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

verkoop watersportcentrum en recreatiecentrum Hermenzeil - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EA Technisch Onderhoud aan Gebouwgebonden Installaties en het Bouwkundig Onderhoud (TOGI) volgens de Best Value aanpak - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

17232084 - 17232159 | Twee Inhuur Mdw Tech Sr. - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatief Blus en Hulpverleningsvoertuig - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Chassis met cabines
Lees verder

31127160: Brandstofleveranties tbv vaartuigen van de Rijksrederij en de Nationale politie - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

diensten ten behoeve van het programma Integrated Coastal Zone Management Central Java - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie schoonmaak gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vakinformatie 2019-2023 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Open house Beschermd Wonen 2020 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-12-2024 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Werkplekapparatuur - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Inkoop Sandite gel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden E & W installaties volgens een regiemodel - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Biedingsprocedure 15 woningen Austerlitz - Gemeente Zeist
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2019...
Lees verder

Discussie- en Audiovisueel Systeem Gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enterprise Information Management (EIM)Systeem voor de kerndepartementen van Economische Zaken en LNV - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare (her)aanbesteding Sanitaire Middelen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Ontwikkeling Sportcentrum Kapelle (incl documenten) - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Ontwikkeling Sportcentrum Kapelle - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaak 2019 -2025 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Contractnummer GOL.01.RE (Oostelijke Langstraat A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-03-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure:...
Lees verder

Contractnummer GOL.01.02.RE (Oostelijke Langstraat A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Document Printing Services Nuon - N.V. Nuon Energy
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoudsbestek hockeyvelden - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-17333-WPH-18 De beste leverancier van werkplek hardware voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Aanbesteding bezwaar en beroep applicatie gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vervangen/uitbreiden overspanningen Openbare Verlichting - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Beplanting en onderhoud - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding (Touch)schermen - Stichting OSG Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en beheer + renovatie Openbare Verlichting gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Total engineer gebouw Gemini - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie realisatie scholencampus VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek 'Governance structuur programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Openbare aanbesteding onderwijsleerpakketten - Stichting OPMAAT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-02-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding reprodienstverlening - Stichting Meer Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer & onderhoud gebouw en gebouw gebonden installaties Zeeuws Archief - Zeeuws Archief
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (2FTE) vanaf april 2018 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herhuisvesting Vastenavendbouwclubs - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2019...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog "HWBP Stadsdijken Zwolle" - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Ontwerpteam revitalisatie sportcluster Vondersweijde - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding reprodienstverlening - Stichting Xpect Primair
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie 1e lijns diensten Klant Contact Centrum - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: GeĆÆntegreerde...
Lees verder

EA Inhuur en advies communicatie expertise - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakproducten en automaten voor hygienische benodigdheden - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Generieke stage- en afstudeerapplicatie - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Gebruikershardware en Touchscreens - Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Elektrotechnische dienstverlening bruggen en sluizen provincie Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De Kompanjie - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Uitzendkrachten - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werktuigbouwkundige dienstverlening bruggen en sluizen provincie Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Parkeervergunningensysteem - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak opdracht voor vijf schoolgebouwen van stichting Islamitische School Amsterdam - As-Siddieqschool de Baarsjes 1
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Dataverzameling 'Verschil in Nederland 2019 ' - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur Nieuw Delft - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

A4.55.2018 ONDERHANDELINGSPROCEDURE - Opgeruimde overgang gemeente Leiden: Onttrekken, bewerken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

1-L-05037-19: Het leveren en onderhouden van tuin- en parkmachines (heraanbesteding) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rijkswaterstaat Applicatie- en Platformdiensten (RAP) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud pompinstallaties gemeente Vught - Gemeente Vught
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-01318-19: Keuren en onderhouden van Onderlossende Containers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme Dranken automaten t.b.v. DJI en IND - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licenties Microsoft - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

EA Onderhoud van Netwerkhardware - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lease auto's - Stichting Autoriteit Financiƫle Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zorg Trust Service Provider - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA OOadA betreffende digitale leer- en werkplek omgeving en beheer - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BE-2019.17.1 Maaien stedelijke watergangen en vijvers in gemeente Noordoostpolder - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur Normsteller - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodiensteverlening - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Maaibestek intensief gras Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Bestek Onkruidbeheersing op verhardingen Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Integraal Klantcontact - Zaaksysteem - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2018 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Aanbesteding “Renovatie buitensportaccommodaties Gemeente Culemborg” - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL |...
Lees verder

A standard transport planning system to support improved planning processes - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Nationale aanbesteding BiNaS-onderwijsmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder