vrijdag 12 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Integraal onderhoud openbare ruimte - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Dijkverbetering Noordse Dorpweg & Reconstructie Noordse Dorpweg te Noorden - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Van Maerlant - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Hardware Security Modules Belastingdienst 2018 (HSM BD 2018) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Wikkelfolie en machinefolie - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten: controle jaarrekening 2019-2023 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Berging en slopen onderzeeër Foxtrot Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Ondersteuning implementatie Asset Management - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Verzorging cateringdiensten en voorzieningen & verzorging warme drankenautomaten - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Systemen voor Planning, Vakbekwaamheidsmanagement en Inzetregistratie - Veiligheidsregio Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf vrachtwagens - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Interne transportmiddelen WVS-groep - WVS-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud, markeringen en belijningen Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwe instroom Hulp bij het Huishouden, bestuurlijk aanbesteding - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering - Gemeente Grave
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Micorsoft licenties - Waterschap Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van 1 smalspoortractor met maaiharkcombinatie - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van 2 smalspoortractoren met maai-klepelcombinatie - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor Onderwijsstichting Arcade - Onderwijsstichting ARCADE
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, Zuidoost-Drenthe...
Lees verder

Woonrijp maken Parkzoom 3 - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Back-up en uitwijk - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schulddienstverlening Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ondersteuning Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Duimstok Civiele Techniek Baan - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Aanleg Groenvoorziening - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-03-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Winkelcentrum De Struytse Hoeck te Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Brandstof en Thuistankinstallatie voor brandstof - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw IKC-Zuidoost gemeente Maastricht - Stichting kom Leren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2019...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Venuslaan Groot Onderhoud" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

IFM-Partner t.b.v. Hygiënediensten - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reseller software - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU - WT2 Groenafval - Laden, transporteren en verwerken - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

onderhoud rioleringen - BEL Combinatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding uitvoering jongerenmonitor 2019 - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlenging Microsoft licenties 2019-2022 - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0646 Leveren en optioneel plaatsen van Rijwielbijzethekjes (nietjes), Afvalbakken en Zitbanken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Selectie ontwerpteamleden renovatie Langezijds Universiteit Twente - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden van leiding- en proceswaterinstallaties op Defensie locaties - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2017-0425 aanleg kademuur en steiger aan de Badhuiskade in de gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-04-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Herstelwerkzaamheden rail gebonden gebouwen Dordrecht e.o. K-006040 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-04-2019...
Lees verder

OW.25704 Gemalen Mieden Tjonger oost/west en Makkingaasterpolder - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud brandmeldinstallaties BMI (Best Value) - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

KVK - Postverwerking - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten 2019 - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Koffie- en thee voorziening - Gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Prijsvraag Brood en Spelen - Nieuwe perspectieven voor het platteland - Zandgebieden Gelderland/Overijssel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering straatveegmachine gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Prijsvraag Brood en Spelen - Nieuwe perspectieven voor het platteland - Zandgebieden Noord-Brabant - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur subsidiemedewerkers - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering PMD zakken - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Mobiele apparatuur en data - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

NCSC - 101... - Consultant/Adviseur 2 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

KVK - Auditdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SAP expertise DRZ van het ministerie van Financiën, Directie Domeinen Roerende Zaken - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Netwerkbeheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Diverse speciale Rail-/Infra voertuigen - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

NCSC - 101... - Consultant/Adviseur 4 - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw RENN4 & tijdelijke huisvesting IKC's - Gemeente Appingedam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ongevallenverzekering Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Publicatievoorziening (PV) voor UWV - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Software...
Lees verder

10600026151 - OM - Adviseur Projectcoördinator Straf en Zorg - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

UTP 16505779 Senior Ontwerper (Solution Architect) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Aannemersvoertuig - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-05-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

11000014145 NFI Teamleider Forensische Biometrie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Strafrechtketen - 10100029861 - Adviseur IV - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie - Marktverkenning Inrichten Practicum Aandrijftechniek mbo-opleidingen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

openbare EU- aanbesteding raamovereenkomst levering ICT- werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Kantoorartikelen ten behoeve van Stichting NHL Stenden Hogeschool - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder