donderdag 11 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inzet buitengewoon opsporingsambtenaren - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Postdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware in het onderwijs Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 2244 Onderhoud markeringen 2019 - 2021 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

D&C (UAV-gc): Aanleg Verlengde Roemer, inclusief bijkomende werkzaamheden - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-02-2018 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Drankenautomaten - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-01-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Social Intranet - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

E&C (UAV-gc): Reconstructie Hazerswoude-Dorp West - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-02-2018 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Beveiligingsdiensten 2018 voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inspectie, beheer en onderhoud UPS installaties Metro & Tram GVB Infra B.V. - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

E&C (UAV-gc): Reconstructie Vogelbuurt West - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectleider verkenning Programmatische Aanpak Gouwe fase 2 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitrukkleding - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aerodyne Aerosol Mass Spectrometer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Massaspectrometers
Lees verder

Nationale openbare aanbesteding Renovatie RWZI Houten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Conserveringswerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2019/2020 - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakwerkzaamheden Wetsus - Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Opstellen technisch ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp de Tirrel te Winsum - gemeente Het Hogeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Kunstwerkherstelwerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SBIR - Oproep Artificiële intelligentie (AI) in de publieke sector - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2018-0630 Verduurzaming van de stroomvraag op Evenementenlocaties - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud straatwerk - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-11-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties Da Vinci College te Dordrecht - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering en onderhoud van dienstauto's - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Milieukundig Begeleider, Cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Herinrichting Berg 7 - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-11-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Architectenselectie Brede School Benthuizen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding herinrichting project 2633, Preludeweg e.o. - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud 10kV en 23kV installaties - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Contractverlenging reisplanner - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Elementenonderhoud, nieuwe aanleg en reconstructies - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onkruidbeheersing en vegen op verharding 2019 gemeente Bronckhorst, Berkelland en Oost Gelre - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie & Nieuwbouw sportpark 't Wooldrik - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Projectsecretaris, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud van een Zaaksysteem voor de gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-11-2018 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maaien bermen, bloemenweiden en sloten 2019-2021 - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10500012423/12424 - JustID - 2 x Tester tbv. Project JDS/AdmCar - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst speelplekken Hoorn 2019-2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder

Instituut Fysieke Veiligheid Elektriciteit en Aardgas 2020-2022 met optiejaren 2023-2025 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Intelligente Verkeersregelinstallaties (i-VRI's) - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0123 Monstername, visuele inspectie en slib verwijderen houten paalfunderingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenautomaten - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-06-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Prijsvraag Open markt voor data-uitwisseling in de MRA - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van PV installaties (Zonnepanelen) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Intensief maaien van gazons. - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2018 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Watermistinstallatie beddenhuizen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Oude Markt en omgeving - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Postkamerdiensten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van werk- en veiligheidskleding - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-11-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

030-2018 Raamcontract reinigen en inspecteren riolering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing van diverse gemeentepanden. - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Partner certified to produce spore batches for human use according to Good Manufacturing Practice (GMP) - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Europese aanbesteding Front-end ICT-hardware voor Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Digitaal toetssysteem - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Toetsinstrumenten
Lees verder

16939515 - Inhuur Concurrent Desgin Facility capaciteit - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koop en service devices leerlingen Montessori College Oost - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ketenregisseur - MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100029530 - BD - Businessanalist met privacy expertise (PIA's) - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Vlieger adem zuurstof (Aviation Breathing Oxygen, ABO) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0184 Transport wisselcontainers afval - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0646 Leveren en optioneel plaatsen van Rijwielbijzethekjes (nietjes), Afvalbakken en Zitbanken. - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verkenning actualisatie reistijd- en betrouwbaarheidswaardering - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Datawarehouse Ontwikkelaar SB - BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Webhostingdiensten - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Glasbewassing - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Stg Interconfessioneel RK PC VO Gregor Mendel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair primair onderwijs t.b.v. Prokind scholengroep - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

het dagelijks onderhoud van de watergangen in de gemeente Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwerpteam van adviseur gebouwgebonden installaties en adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid Universiteitskwartier - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Palludara
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Beheer PO - Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Informatie Analist iPGB - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bomenonderhoud OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brokerdienstverlening - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding SED-organisatie - SED Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Realisatie Uithoornlijn - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging ICT Infrastructuur - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer IT oplossing SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elementenonderhoud, nieuwe aanleg en reconstructies - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019...
Lees verder

Senior beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet (coördinerend bestuurlijk instrumentarium) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Leveren en plaatsen van (semi-) ondergrondse containers en een containermanagementsysteem voor Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder