woensdag 10 april 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Integrated Library System - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

e-HRM, Personeelsadministratiesoftware en Salarisdienstverlening - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Plateau Schoonmaakonderhoud, Vloeronderhoud en Glasbewassing - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Marktinformatiebijeenkomst Renovatie Piet Heintunnel - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

PC-7 Maintenance engine parts 2020-EOL RNLAF PC-7 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats...
Lees verder

Levering, implementatie en onderhoud van Netwerk Actieve Componenten - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdienstverlening 2019-2022 - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2018 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341,...
Lees verder

Groot onderhoud en reparatie van asfaltverhardingen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enterale voeding Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enterale voeding - Erasmus MC
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Datawarehouse Ontwikkelaar Architectuur - BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar gemeente Tynaarlo - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

RM060.29699 Nazorg Bos en Beplanting - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Deurwaardersdiensten - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Chemische analyses milieukundige verificatie Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Senior Communicatieadviseur programma RijnlandRoute - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-07182-18: Makelaarsdiensten voor bedrijfsmatig en maatschappelijk vastgoed - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medewerker Bedrijfsvoering - MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-16690-18: Taxaties woningen NPRZ-gebied - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Amsterdam Amstel - PHS Realisatie extra stijgpunt perron 1 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Maaien bermen en schonen watergangen gemeente Langedijk 2019 - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Data Security Platform - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

AI 2018-0282 Raamovereenkomst Kwaliteitstoetsen asfaltwerken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groothandel elektrotechnische materialen - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Micorsoft licenties - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Geo BI Specialist (1) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Business Analist (2) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

ETL Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Het leveren van papier - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reprografiediensten - Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Inhuur Flexibel Personeel Werk en Inkomen - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Fund Management for IWRM programmes in Mozambique - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Document generator - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vergunning, Toezicht en Handhaving Systeem - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offerteaanvraag Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ongevallenverzekering Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Data Scientist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Raamovereenkomst GWW & Groenwerken Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta-Midden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterweg - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onkruidbestrijding Openbaar groen 2019 - (met 3 jaarlijkse verlengingsmogelijkheden 2020, 2021 en 2022) - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Marktconsultatie Facilitair Management Informatie Systeem - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwrijp maken De Hoven 2b te Leek - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen gemeente Heerhugowaard 2019-2023 - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-01-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Procurement of X-ray system for aircraft wing inspections - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectleider Scrum Master Informatiemanagement - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leveren en hosten 360 graden beeldmateriaal - Gemeente Leudal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422, NEDERLAND...
Lees verder

Gebruiksklare oplevering en onderhoud IC-HR-MS en toebehoren ten behoeve van Rijkswaterstaat (incl. mogelijkheid vervolgleveringen) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ROVK Klein Onderhoud Wegen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gebouwen NedTrain - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Data Engineer - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Nieuwbouw HPC Datacenter - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herbouw en uitbreiding gemeentekantoor Lingewaard - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Postverwerking - Gemeente Gouda
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Rookmelders - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen voor het voortgezet onderwijs Cals College - Cals College Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountmanager Onboarding Dataloket - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Duurzaam Wagenpark en beheer - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Revisie huidige parkeerautomaten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Raadsinformatiesysteem (RIS) - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Spinoza Lyceum - Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie MLT Primaire en Secundaire verbindingen - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Netwerkinterfaces
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen gemeenten Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht c.q. het Stedelijk Dalton Lyceum - Stichting voor openbaar onderwijs in Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Offerteaanvraag Europese openbare aanbesteding levering van leermiddelen voor het Primair Onderwijs Stichting BLICK op onderwijs - Stichting Blick op onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Platform arbeidsmarktcommunicatie en promotie regio Kop van Noord-Holland - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en inspectie van speelvoorzieningen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-11-2018 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Warmte/Gas uit Biomassa - N.V. Waterbedrijf Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: | CPV: Brandstoffen op...
Lees verder

EA Mobiliteit - Provincie Noord-Brabant 2019 - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zonnepanelen (Turn key opleveren van fotovoltaïsche panelen met opbrengstgarantie) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, Het Gooi en...
Lees verder

Publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen - MRA-e - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-22895-19: Levering Elektriciteit 1-1-2020 t/m 31-12-2029 - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-04-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder