dinsdag 9 april 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030
Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over de voortgang uitvoering routekaart windenenergie op zee 2030 naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief bij aanbieding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2019
Minister Wiebes (EZK) stuurt het Nationaal Hervomingsprogramma 2019 naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een korte toelichting. Eenzelfde brief heeft hij gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het stoppen van het project "Heft in Eigen Hand" of "Eigen Initiatief"
Antwoorden van minister Wiebes op de Kamervragen over het stoppen van het project "Heft in Eigen Hand" of "Eigen Initiatief. "
Lees verder

Antwoorden Kamervragen over de gevolgen van faillissementen van energiebedrijven voor consumenten
Minister Wiebes (EZK), beantwoordt Kamervragen over de gevolgen van faillissementen van energiebedrijven voor consumenten. Aanleiding is het faillissement van Robin Energie op 28 februari 2019.
Lees verder

Kamervragen over ramingen en beleidsinformatie aangeleverd door het PLB
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de ramingen en beleidsinformatie aangeleverd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB).
Lees verder

Kamervragen over de malus in het kader van het Klimaatakkoord
Minister WIebes (EZK) beantwoordt vragen over het bericht Met nieuwe PBL-cijfers daalt CO2-boete naar nul.
Lees verder

BeantwoordingKamervragen over de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk
Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over de aansluiting van kleinschalige duurzame energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk.
Lees verder

Kamerbrief beoordeling causaliteitsvraag als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beoordeling van de causaliteitsvraag over gaswinning uit het Groningenveld. Dit is belangrijk bij het afhandelen van verzoeken om vergoeding van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de daglichtkas voor de glastuinbouw
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de daglichtkas.
Lees verder