woensdag 17 april 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland

Kamerbrief over de investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland
Minister Wiebes reageert op de motie van kamerleden Moorlag en Mulder naar aanleiding van de investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over jaarbericht Agentschap Telecom 2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over het verschijnen van de Staat van de Ether, het jaarbericht 2018 van Agentschap Telecom.
Lees verder

Kamerbrief over vragen schriftelijk overleg informele Cohesieraad
Staatssecretaris Keijzer (EZK), beantwoordt vragen die gesteld zijn tijdens het schriftelijk overleg informele Cohesieraad.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over vragen over de doorrekeningen van het klimaatakkoord
Minister Wiebes (EZK), stuurt mede namens de minister-president de antwoorden op de vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over de doorrekeningen van het klimaatakkoord naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert,  mede namens staatssecretaris Snel (FIN), de Tweede Kamer over de evaluatie van de WBSO door onderzoeksbureau Dialogic in samenwerking met APE en UNU-MERIT aan. De WBSO betreft zowel de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de loonbelasting als de S&O-aftrek uit de inkomstenbelasting.
Lees verder

Kamerbrief over de evaluatie WBSO 2011 - 2017
Staatssecretaris Keijzer (EZK), biedt de Tweede Kamer de evaluatie van de WBSO door onderzoeksbureau Dialogic in samenwerking met APE en UNUMERIT aan de Tweede Kamer aan.
Lees verder

Kamerbrief over onderzoek naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisaties en bijbehorend rapport
Staatssecretaris Keijzer stuurt een brief aan de Kamer over motie Amhaouch over onderzoek naar de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de financieringsvorm kredietunies en het functioneren van beide brancheorganisaties en bijbehorend rapport.
Lees verder

Kamerbrief over vervolgonderzoek Auditdienst Rijk naar waarborginstelingen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over het 'Vervolgonderzoek: Hantering tarieven door waarborginstellingen' door de Auditdienst Rijk.
Lees verder

Kamerbrief over 5G en gezondheid
Staatssecretaris Keijzer en Minister Bruins informeren de Tweede Kamer over de mogelijke gezondheidsrisico's van 5G.
Lees verder