woensdag 17 april 2019

AP organiseert 'Dag van de FG' op 27 mei 2019

AP organiseert 'Dag van de FG' op 27 mei 2019
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) organiseert op 27 mei 2019 een congres voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG). Met deze 'Dag van de FG' wil de AP functionarissen voor de gegevensbescherming praktische handvatten geven voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en hen inhoudelijk inspireren.
Lees verder

Zes aanbevelingen voor een privacybeleid
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet organisaties zes aanbevelingen om hun privacybeleid goed in te richten. De AP doet dit na een controle van het gegevensbeschermingsbeleid (privacybeleid) van organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken over gezondheid en politieke voorkeur. Uit het verkennende onderzoek kwam een wisselend beeld naar voren. Inhoudelijk waren de documenten van de politieke partijen beter in orde dan die van de zorginstellingen. In de aard en omvang van de documenten zag de AP grote verschillen.
Lees verder