maandag 15 april 2019

Aantal internationale studenten neemt nog steeds toe

Aantal internationale studenten neemt nog steeds toe
Dit studiejaar komt 11,5 procent van de studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeschool of universiteit uit het buitenland. Economie & onderwijs
Lees verder

Alliantie zoekt nieuwe oplossingen om werkzoekenden aan werk te helpen
Om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, zijn vernieuwende initiatieven nodig. Economie & onderwijs
Lees verder

SER vindt kabinetsaanpak van laaggeletterdheid niet voldoende
Het kabinet heeft in maart plannen gepresenteerd om laaggeletterdheid aan te pakken, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende. Economie & onderwijs
Lees verder

E-factureren is vanaf 18 april verplicht voor overheden
Overheidsorganisaties moeten per 18 april elektronische facturen in Europees formaat kunnen ontvangen en verwerken. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder