vrijdag 15 maart 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Klimaatinstallaties Stadskantoor en bestuurs- en Vergadercentrum gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Lees verder

Basismonitoring van de VRI's inclusief beschikbaarstelling van een rapportage- en analysetool - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Maaien van ruwgras, bermen en watergangen in de gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Lees verder

Verzekering bedrijfswagenpark en werkmaterieel - Gemeente Edam-Volendam
Lees verder

1Stad1Pas Toegang Controle Systeem - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Lees verder

Senior projectleider Schuldenproblematiek - VNG Realisatie
Lees verder

Gassen - Rijksuniversiteit Groningen
Lees verder

BI.2018.538 Tijdelijke huisvesting - Gemeente Vlaardingen
Lees verder

Markt & Contractspecialist/medewerker Grondzaken, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Nationale niet-openbare aanbesteding bouwteam Hessenpoort, Nieuwleusenerdijk-Paderbornstraat e.o. - gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Lees verder

Reconstructie Columbusweg e.o. te Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Gezamenlijke aanbesteding 'Raamovereenkomst kolkenreiniging' Gemeenten Drimmelen, Steenbergen, Moerdijk, Zundert, Altena-gemeenten (Aalburg, - Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Lees verder

A4.48.2018 EA Postbezorging - Servicepunt71
Lees verder

Hulp bij het huishouden Meierij - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Lees verder

Raamovereenkomsten innovatieve Voertuigen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Onderhoud W-installaties locaties Koraal - Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L
Lees verder

Senior Projectleider Uitvoering - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Nieuwbouw Kantoorgebouw en Milieustraat t.b.v. Gemeenschappelijke regeling Cure Eindhoven - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Lees verder

Periodieke Medische Onderzoeken - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Duurzame Mobiliteitsoplossing gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Lees verder

Onderhoud gebouw gebonden installaties gemeentehuis Dalfsen - Gemeentehuis Dalfsen
Lees verder

Ontwikkeling en uitvoering van de karakterisering van Polyelectroliet - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Inhuur medewerker ILS (Integrated Logistic Support) Senior - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Servers en Onderhoud - De Connectie
Lees verder

Nano4sports3 - Stichting IMEC Nederland
Lees verder

Projectmanagement - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Werktuigbouwkundige, Elektrotechnische en Bouwkundige Adviesdiensten - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties in twee percelen. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Lees verder

Fund Manager for strengthening civil society in South Sudan - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Open House 'Scholing werkzoekenden' - Gemeente Groningen
Lees verder

i-VRI's - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Onderhoud Groenvoorziening - Universiteit Maastricht
Lees verder

Landelijk - Correctief verhelpen spoorstaafschades - ProRail B.V.
Lees verder

Maaien wegbermen en waterkeringen - Waterschap Scheldestromen
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische- en Werktuigbouwkundige installaties Wellantcollege - Stichting Wellant
Lees verder

4.2019 projectleider brandveiligheid - Universiteit Utrecht
Lees verder

Bestek 2283 Aansluiting A15 - N839 Karstraat-Van Elkweg (reconstructie Huissen - Bemmel) - Provincie Gelderland
Lees verder

New Business Challenges in Ghana - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Standaard Software en SaaS-oplossingen - Zorginstituut Nederland
Lees verder

Deklagenbestek 2019 Zeeland - Waterschap Scheldestromen
Lees verder

Meerjarig uitvoeren van Field Services werkzaamheden aan het landelijke glasvezelnetwerk en de netwerkapparatuur van Rijkswaterstaat. - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Lees verder

Senior technisch medewerker - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

EA school- en kantoormeubilair - Aeres
Lees verder

multifunctionals en printers - STC-Group Scheepvaart en Transport
Lees verder

Video Walls OPSCENT v1.0 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Advisering Zelfstandig Ondernemerschap - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Halderberge
Lees verder

Service Provider PV installaties Gemeente Stein 2019-2022 - Gemeente Stein
Lees verder

Gebiedsonderhoudscontract (GOC) Reeshof 2020-2023 - Gemeente Tilburg
Lees verder

Europese Aanbesteding Meubilair De Basis Fluvius - Stichting Fluvius
Lees verder

WMO dienstverlening 2020 en verder - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Lees verder

PrEP tabletten 2019 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

De Kop, fase 1 - Gemeente Enschede
Lees verder

Marktconsultatie Document- en workflow management systeem en registratie VTH applicaties - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Lees verder

Bewegwijzering en buitensigning - Stichting ROC Midden Nederland
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering en onderhoud tractor met maaiarm - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Hoogwerker - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Lees verder

Aanbesteding architect Nieuwbouw Jeroen Bosch College/Rodenborch College - Ons Middelbaar Onderwijs
Lees verder

Marktconsultatie Europese aanbesteding Levering van materialen t.b.v. de openbare ruimte binnen de gemeente Breda - Gemeente Breda
Lees verder

Trainee uitvoerend Secretaris Bebouwingscommissie, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Open House 'Scholing werkzoekenden' (herpublicatie, 27-2019) - Gemeente Groningen
Lees verder

Bedrijfsafval Brandweer Amsterdam-Amstelland - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Lees verder

Marktconsultatie Cybersecurity Grand Challenge 2019 - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Lees verder

Inhuur van flexibele arbeidskrachten - ambulancepersoneel - RAV Brabant Midden-West-Noord
Lees verder

Europese aanbesteding studentinformatiesysteem - Stichting HAS Den Bosch
Lees verder

Inkomensconsulent intake - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Renovatie Campus Den Haag - Hotelschool The Hague
Lees verder

Marktconsultatie Tooling ondersteuning informed consent proces RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

Wagenparkbeheer Omroep Gelderland 2019-2023 - Omroep Gelderland
Lees verder

Website 2019 Design, hosting, beheer en onderhoud - Hotelschool The Hague
Lees verder

Design and Build Praktijkponton DDS - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Lees verder

I - Open house Ondersteuning onbedoelde zwangerschappen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees verder

Breedspoortracktor met aanbouw - Waterschap Hunze en Aa's
Lees verder

Leveren van ingenieursdiensten spoorse-disciplines voor project Spoorverlenging Hoekse Lijn - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Landelijk - Geodetische adviesdiensten (Delftse School) - ProRail B.V.
Lees verder

Best Value - Verduurzaming gemeentehuis, gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Lees verder

Marktconsultatie diagnostische apparatuur oogheelkunde - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Lees verder

EA IAM Development (NetIQ) - CAK
Lees verder

Dordtpas - Gemeente Dordrecht
Lees verder

Rioolreiniging en inspectie werkeenheid Hart van Brabant 2019-2020 - ABG-organisatie
Lees verder

Procesbegeleider/ productmanager 14+ - VNG Realisatie
Lees verder

Reseller Devices (diensten en levering hardware ( tablets, laptops en notebooks) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Internationale reizen voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Politie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Energiefabriek Hengelo fase 2 - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf: PV Panelen eensgezinswoningen - Stichting Woonopmaat
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.