vrijdag 8 februari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Mobile and Modular Smart Grids Training System - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Schinnen
Lees verder

Beeldmateriaal DDFK Gemeenten - DDFK Gemeenten
Lees verder

Geldgaring (parkeerbetaalautomaten en publieksbalies) - Shared Service Center Zuid-Limburg
Lees verder

Levering verkeersborden - Gemeente Heerenveen
Lees verder

Afvoeren- & be-/verwerken- & vermarkten van (grondstoffen uit) AEC bodemas - AEB Amsterdam
Lees verder

EOA Raamovereenkomst inhuur personeel vanaf schaal 9 - De Kompanjie - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening t.b.v. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Lees verder

levering van afvalzakken - Gemeente Peel en Maas
Lees verder

Levering stoffering en meubilair in het Buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Best Value Renovatie en uitbreiding Kees Verkerkhal - Bres Accommodaties - Gemeente Binnenmaas
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Chromebooks voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken - Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Lees verder

Onderhoudscontract Wielen met en zonder noodloopsysteem. - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting DaCapo College - Stichting DaCapo
Lees verder

Nieuwbouw en inrichting gymworld - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

1-D-90043-18 De beste e-installateur voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Lees verder

NU ROCWB - PDG opleiding - Stichting ROC West-Brabant
Lees verder

UTP 16869202 Senior/Medior Consultant Datamigratie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

EA transport en verwerken van Biosmassa - Gemeente Noardeast-Fryslân
Lees verder

Maaien bermen en watergangen - Gemeente Bunschoten
Lees verder

Europese aanbesteding deformatie dilatometer - Universiteit Twente
Lees verder

Internationale reizen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

UTP 16647496 (E) Medior ICT Beheerder (r2) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Business process outsourcing van de investeringsadministratie voor het Ministerie van Financiën - Ministerie van Financien
Lees verder

Selectie uitvoerende partijen inbouwpakket en Gymzaal Zuider Gymnasium - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Internetkassa en pinbetalingen 2018 - Kamer van Koophandel
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting Koninklijke Auris Groep
Lees verder

Vaste telefonie SIP-trunk dienstverlening - Luchtverkeersleiding Nederland
Lees verder

Onderhoud en modificaties aan biogas systemen - Twence B.V.
Lees verder

Senior Mendix Ontwikkelaar - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Levering inclusief onderhoud van een Water Transportvoertuig Groot (WTG) Defensiebrandweer - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Lees verder

Marktconsultatie Bruggen Oranje Loper - AI2018-0658 en 0659 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Stalen las hulpstukken. - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Lees verder

Gebiedsontwikkeling Parkweg-Midden - Gemeente Schiedam
Lees verder

Inhuur Zaaksysteem Mozard - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Lees verder

15909 Herstelmethoden voor breedplaatvloeren - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Aankondiging van gegunde opdrachten DAS CVO-groep Q1 2019 - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Lees verder

Externe vergader- en verblijffaciliteiten - Zorginstituut Nederland
Lees verder

Verlenging overeenkomst PinkRoccade - Gemeente Deventer
Lees verder

Cals College - EU aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Cals College Nieuwegein
Lees verder

Koop en onderhoud van Touringcars - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

I - Open house Ondersteuning onbedoelde zwangerschappen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees verder

MBOP - 17 GIL - ProRail B.V.
Lees verder

GGD Hollands Noorden - Europees openbare aanbesteding Medische apparatuur, medische verbruiksartikelen & Kalibreren en onderhoud van medisch apparatuur - Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Lees verder

Op dikte brengen asstompen voor Combino trams - GVB Exploitatie BV
Lees verder

Mobile Stations incl rapid response services - TenneT TSO
Lees verder

Security software I (server & endpoint protection) - SURFmarket B.V.
Lees verder

Zilte landbouw en/of Aquacultuur, Eems-Dollard regio - provincie Groningen
Lees verder

EA MCOO - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Lees verder

Landzijdige reiniging - Schiphol Nederland BV
Lees verder

NA Kapsalon - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Lees verder

Levering en onderhoud eindontwateringscentrifuges Energiefabriek Hengelo - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Beforehand awarding, in case of voluntary transparency, a Health, Safety and Environmental Management software platform to Ideagen PLC - Schiphol Nederland BV
Lees verder

Vervanging corporate website gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Lees verder

Onderhoud E&W Installaties - Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad)
Lees verder

DAS Inzet Technisch Gerelateerd Personeel - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Meerwerk Groot Onderhoud Brug en Sluis Purmerend - Provincie Noord-Holland
Lees verder

9-D-09924-18: Rotterdamse taalstart voor statushouders - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang - Gemeente Utrecht
Lees verder

Daklozenopvang - Gemeente Utrecht
Lees verder

Geotechnisch onderzoek dijkversterking Tiel-Waardenburg - Waterschap Rivierenland
Lees verder

EA HR Suite - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Audio Visuele Systemen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)
Lees verder

Marking poles - N.V. Nederlandse Gasunie
Lees verder

Microsoft Licenties ISHW - ISHW
Lees verder

Projectleider Toepasbare regels - VNG Realisatie
Lees verder

Onkruidbestrijding Openbaar groen 2019 - (met 3 jaarlijkse verlengingsmogelijkheden 2020, 2021 en 2022) - Gemeente Heerhugowaard
Lees verder