donderdag 7 februari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie contractering maatwerkvoorzieningen Wmo gemeenten Ommen en Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Lees verder

Design & Build nieuwbouw International campus Almere Poort - Gemeente Almere
Lees verder

Flexibele schil casemanagers en beleidsmedewerkers ruimtelijke ontwikkeling - Gemeente Schagen
Lees verder

Marktconsultatie Software - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lees verder

AI 2018-0630 Verduurzaming van de stroomvraag op Evenementenlocaties - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

EA Communicatieonderzoeken - Nationale ombudsman
Lees verder

Concurrerende selectieprocedure breedbandsteun gemeente Molenwaard - Gemeente Molenwaard
Lees verder

Levering en beheer Schoonmaakartikelen - Veiligheidsregio Haaglanden
Lees verder

Onderhoudscontract Spoorwegwagons - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Lees verder

Landelijk - Correctief verhelpen spoorstaafschades - ProRail B.V.
Lees verder

BPO Back-Office BtC & BtB - N.V. Nuon Energy
Lees verder

RAW-raamovereenkomst - Bomenbestek 2019-2022 gemeente Zundert - Gemeente Zundert
Lees verder

Accres Apeldoorn B.V. Europees openbare aanbesteding Horecabenodigdheden - Accres Apeldoorn B.V.
Lees verder

Onderhoud bomen 62-2018 - Gemeente Groningen
Lees verder

Webplatform internationale vacatures - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Realisatie project 1 nieuwbouw kassen Unifarm - Wageningen University & Research
Lees verder

Vervanging Firewall - gemeente Westland
Lees verder

Bestek maaien kruidenrijk gras en watergangen 2019 en 2020 - Gemeente Breda
Lees verder

Groothandel en distributie van levensmiddelen en ingrediƫnten - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Concessie IJssel-Vecht - Provincie Overijssel
Lees verder

Logistieke dienstverlening Mobiele Units - Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw ecologische school voor pimair onderwijs 'De Verwondering' - Gemeente Almere
Lees verder

Regio NoordOost - Viaduct Rijksweg Noord Elst - ProRail B.V.
Lees verder

Inkoop zorgveld Jeugdhulp met verblijf Regio Alkmaar e.o. 2019 (2020, 2021) - Gemeente Alkmaar
Lees verder

Vooraankondiging Landelijke Aanbesteding Dienstvoertuigen Brandweer (LADB) - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Levering en inrichting ademluchtwerkplaatsen VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Real Time Spectrum Analyzer - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Lees verder

RFI Digitaal Risico Inventarisatie en –Evaluatie instrument - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

ICT Tablets - Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Lees verder

1-D-01131-19: De beste leverancier van server en storage apparatuur en netwerkcomponenten voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Kennissessie Aanbesteden Politie-uitrusting - Politie
Lees verder

ICT Marktspiegel voor een Nationaal Meldkamer Systeem - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Transparantiebenchmark MVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

EU Aanbesteding personeels- en salarisadministratie - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

RFI inzake Specialisme Technische Hulpverlening - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Electronische leeromgeving - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

aanbesteding touchscreenborden Meerderweert - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Lees verder

Relining riool Oude Molenweg - Gemeente Maastricht
Lees verder

Marktplaats inhuur technisch gerelateerd personeel t.b.v. Provincie Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Lees verder

EU - WT2 Groenafval - Laden, transporteren en verwerken - Gemeente Rijssen-Holten
Lees verder

Brandverzekering - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Single Point Diamand Turning machine - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Inzet van het klantenpanel - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Regio Zuid - Realisatie BBV 2019 M-004550 - ProRail B.V.
Lees verder

Market consultation for a Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Raamovereenkomst Communicatieadvies en -middelen - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

ICT dienstverlener voor de inrichting van een Examen Management Systeem - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

EU - WT2 Riool-, kolkenreiniging en rioolinspectie - Gemeente Rijssen-Holten
Lees verder

Marktconsultatie "Exploitatie gemeentelijke accommodaties" Gemeente Drimmelen en Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Drimmelen
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering - Gemeente Grave
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

Wasmachines tbv ademluchttoestellen, ademluchtmaskers en helmen - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Lees verder

Deel 1 Leidende verzekeraar(s) brandverzekering gemeente Rijssen-Holten - Gemeente Rijssen-Holten
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten obv een Uitzendovereenkomst tbv het ministerie van Defensie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Levering ambulancevoertuigen - Veiligheidsregio Kennemerland
Lees verder

Regiesysteem Sociaal Domein - Gemeente Haarlem
Lees verder

1-D-01318-19: Keuren en onderhouden van Onderlossende Containers - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Unified communications systeem - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Lees verder

Ontsmettingseenheid (OE) - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Lees verder

Selectie Cloudoplossing Multidisciplinair Vakbekwaamheids- en Incidentmanagementsysteem (MuVIMS) - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Lees verder

Raamovereenkomst Planologie en Juridisch RO - Gemeente Meierijstad
Lees verder

Exploitatie milieupark Hof van Twente incl. aftransport en verwerking - Twente Milieu N.V.
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Lees verder

Parkeerbeheer - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Implementation and delivery of a Mechanical Manipulation System for Vacuum - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Ontwikkeling, terbeschikkingstelling en onder de aandacht brengen materiaal biologieles over vaccinaties voor voortgezet onderwijs - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

AV middelen - Stichting BVE Zuid-Limburg
Lees verder

Marktconsultatie Openbaar Vervoer Bus Zuidoost Brabant - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Amsterdam South Connection, Aanleg Stadswarmteleidingen DN300 / DN400 / DN500 - N.V. Nuon Energy
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Zuidplas
Lees verder

Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, reconstructie - Gemeente Tilburg
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Document Management Systeem (DMS) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud van Pompen en Gemalen (incl. schoonmaak, keuring en vervanging) - Gemeente Maastricht
Lees verder

Architect GDI-regie - VNG Realisatie
Lees verder

Inhuur van externen - Stichting ROC Midden Nederland
Lees verder

ontwikkeling Voorziening Centraal Aanmelden MBO - Stichting saMBO~ICT
Lees verder