donderdag 14 februari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) ingenieursdiensten - Gemeente Hollands Kroon
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Open Universiteit
Lees verder

Clients (hardware) - Open Universiteit
Lees verder

Marktconsultatie Aanbesteding bezwaar en beroep applicatie gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Lees verder

Het onderhouden van technische installaties in rijksgebouwen 2019-2023, perceel OEK.19.226 - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Telefonie - Provincie Drenthe
Lees verder

Juridisch Adviseur 3fte - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Implementatieleider transitie organisatie naar Continue Verbeteren - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Lees verder

18891 Landelijke raamovereenkomst kunststof deklagen op betonverharding op vliegbases - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Het leveren van bestelwagens en lichte vrachtwagens - Gemeente Vlissingen
Lees verder

Inhuur deelprojectleider Bouw en Afstemming Gebouw C - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Scanvoertuig - gemeente Nijmegen
Lees verder

Ontzorging culturele kunstwerken - Gemeente Tilburg
Lees verder

Integraal onderhoud van recreatiegebieden Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Accountantscontrole boekjaar 2019 ev gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en GR Peelgemeenten - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Lees verder

WFRL-11-12635 Zonnepanelen op RWZI's - Wetterskip Fryslân
Lees verder

Programma "Lef Loont" - gemeente Westland
Lees verder

Opleiding code 95 - GVB Exploitatie BV
Lees verder

Gemeente Vijfheerenlanden - Europees openbare aanbesteding warme drankautomaten - Gemeente Leerdam
Lees verder

Europese aanbesteding service level management, informatiemanagement en ICT-projectmanagement - Stichting Het Nieuwe Instituut
Lees verder

CBI Market analysis studies - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

NPEC Open Field Module - Wageningen University & Research
Lees verder

Ondergrondse containers Lelystad - Gemeente Lelystad
Lees verder

Leveren en hosten 360 graden beeldmateriaal - Gemeente Leudal
Lees verder

Schoonmaak en Glasbewassing panden VRBZO - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Lees verder

Waterschap Aa en Maas - Marktconsultatie - Circulaire kantoorinrichting - Waterschap Aa en Maas
Lees verder

De levering van, en het support op audiovisuele voorzieningen gemeente Breda - Gemeente Breda
Lees verder

Levering en installatie zonne-energiesystemen op 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Fries Museum EA Payroll - Stichting het Fries Museum
Lees verder

Europese aanbesteding Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS) Inkoop WMO 2019 ZIN 18+ - Gemeente Zaanstad
Lees verder

Brandverzekering - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem t.b.v. externe inhuur personeel - Stichting BVE Zuid-Limburg
Lees verder

Brandverzekering - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

SRU-00-18-105-R01 Reinigen en inspecteren kolken, drainage, hoofdriolen - Gemeente Almere
Lees verder

Marktconsultatie taxaties faunaschade - BIJ12 namens IPO
Lees verder

Marktconsultatie - Duurzame Elektriciteit & Aardgas (Leveringsjaar 2020-2024) - Gemeente Delft
Lees verder

Accountantsdiensten 2019-2022 - Gemeente Meppel
Lees verder

Veldwerk PIAAC (tweede cyclus) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Lees verder

Dagelijks Onderhoud Spelen in de gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Lees verder

Verkoop Rozenoord - Gemeente Vught
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering gemeente - Gemeente Katwijk
Lees verder

Marktconsultatie vervanging Middenmeer Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Utrecht
Lees verder

31146902: Raamovereenkomst Consultancy Relatics - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Marktconsultatie Automaterialen - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Grond-, en oeverwerken vaarroute Ezumazijl - Oostmahorn - Gemeente Noardeast-Fryslân
Lees verder

Vervanging ICT Datacenter - Gemeente Gemert-Bakel
Lees verder

Procesleider Mobiliteitsplan Delft 2040 - Gemeente Delft
Lees verder

Datacenter Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Lees verder

Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - gemeente Westland
Lees verder

EA Accountantsdiensten 2018 GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Lees verder

Afzuigsystemen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Europese openbare aanbesteding uitvoeren multibeampeilingen - Provincie Overijssel
Lees verder

Collectieve aanbesteding warme drankenautomaten (vervolg op vooraankondiging reg.nr. 200231) - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Lees verder

IT Hardware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Lees verder

Nieuwbouw en renovatie Museum Arnhem - Gemeente Arnhem
Lees verder

OSG Hengelo - Onderhoud W&E installaties - Stichting OSG Hengelo
Lees verder

Specialistisch vloeronderhoud - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Lees verder

Transitieregisseur eID - VNG Realisatie
Lees verder