woensdag 13 februari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA CRM Digital Marketing en Direct Mail - NS Groep N.V.
Lees verder

Maintenance F-16 LEF PDU components 2020-ELOT - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Lees verder

Dijkversterking Milsbeek – Ven-Zelderheide (Prio 4) - Waterschap Limburg
Lees verder

Bestek 2302 Grootonderhoud A325-N325. - Provincie Gelderland
Lees verder

Conditiemeting conform NEN 2767 - Wageningen University & Research
Lees verder

Europese aanbesteding voor ICT-hardware en audiovisuele middelen (in twee percelen) - Gooise Scholen Federatie
Lees verder

Gemeente Amsterdam - Gegunde tenders Externe Inzet Gemeente Amsterdam (EIGA) Q4_2018 - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Lees verder

Levensvatbaarheidstoets - Gemeente Groningen
Lees verder

Marktconsultatie IV Lange termijn Architectuur Bedrijfsvoering - Politie
Lees verder

Toxicologisch onderzoek in het kader van de WvW en de WMG t.b.v. het Nederlands Forensisch Instituut - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Leerlingenvervoer gemeente Roosendaal 2019 e.v. - Gemeente Roosendaal
Lees verder

Marktverkenning Binnenbeplanting - Universiteit van Amsterdam
Lees verder

Sanitaire Voorzieningen - Gemeente Waalwijk
Lees verder

1-W-08323-18: Nieuwbouw clubgebouw RVV Blijdorp - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Tilliften en Plafondliften gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Lees verder

Nieuwbouw De Sterrekijker - EB(M)-opdracht - Stg H3O v Christelijk Peuterwerk Kinderopvang, Primair en Voortgezet Onderwijs
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, juli 2018 t/m januari 2019 - Stichting Werken in Gelderland
Lees verder

NU RENN4 Touchscreens - Stichting RENN4
Lees verder

Brug Management Systeem v3.0 meerwerkopdracht implementatie beveiligingsstandaarden - Provincie Noord-Holland
Lees verder

Collectie Informatie Systeem (CIS) Rijk - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Integrale oplossing HRM en F&C processen NZa - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Intermediair diensten arbeidsdeskundig advies - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie: Europese Aanbesteding Construction All Risk -> Nieuwbouw Stikstoffabriek - N.V. Nederlandse Gasunie
Lees verder

Dijkversterking Dijkring 85 cluster F - Waterschap Limburg
Lees verder

Landelijk - De afteller - ProRail B.V.
Lees verder

Medische artikelen - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Lees verder

Print-, couverteer- en mailingdiensten (Transactiemail) - Gemeente Hilversum
Lees verder

Bestrijdingsmiddelen en onderhoud vliegenlampen - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

E-HRM Personeelsinformatie- en Salarisadministratiesysteem - Technische Universiteit Eindhoven
Lees verder

Raamovereenkomst beheer en onderhoud gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Lees verder

Europese Aanbesteding Promotieproducten Stichting Wellant 2019 - Stichting Wellant
Lees verder

Marktverkenning Sanitaire Supplies - Universiteit van Amsterdam
Lees verder

Vakcollege Esdal College Emmen - Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen
Lees verder

Magistrale bereiding - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

UTP 16735907 1e lijns helpdeskmedewerker NOC/SOC - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Marktconsultatie IWR2019|VoIP-centrales - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Huren en onderhouden repromachines - Provincie Gelderland
Lees verder

Heraanbesteding - Niet-openbare Europese aanbesteding Externe Adviseurs Bouw - Avans Hogeschool te Tilburg
Lees verder

Patiëntencatering - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

De Kompanjie - Europees openbare aanbesteding Raamovereenkomst Uitzendkrachten - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Lees verder

Inhuur externe medewerkers - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Lees verder

Renovatie sluis en brug Stokersverlaat te Appelscha bestek 18-63-KN. - Provincie Fryslân
Lees verder

WAN verbindingen en managed VPN dienst - Waterschap De Dommel
Lees verder

Implementatie en beheer Financieel Systeem - Provincie Gelderland
Lees verder

Onderhoud, inspectie en 24/7 storingsdienst Moormanbrug Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Levering Bulkchemicaliën - AEB Amsterdam
Lees verder

Groot onderhoud en restauratie gebouw 16 op de Johan Willem Friso kazerne te Assen - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Catering 2019 (Best Value) - Gemeente Zwolle
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding Accountantscontrole en Interne controle - Gemeente Stadskanaal
Lees verder

Onderhoud verkeers- en straatmeubilair - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Levering, montage en installatie van touchscreens - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Lees verder

Europese Aanbesteding Autolease - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Projectbegeleiding voor Funderingsaanpak - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Nieuwbouw Kindplein West Ommen - Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs "de Oosthoek"
Lees verder

Coördinatoren Aardgasvrij - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Marktconsultatie Cruquiusbrug - Provincie Noord-Holland
Lees verder

BAG applicatie, Dienst Dommelvallei - Gemeente Geldrop-Mierlo
Lees verder

aanbesteding leveren bedrijfswagens en materieel - SED Organisatie
Lees verder

WK/PCBO/Voila - Openbare EU Elektrotechnische installaties onderhoud - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Lees verder

DBME Aanbesteding IEKC lichtenvoorde - Stichting IEKC Lichtenvoorde
Lees verder

Nationale Opera & Ballet Europese aanbesteding Leveringen voor nieuw te realiseren Zaal- en Toneelweergeefsysteem - Nationale Opera & Ballet
Lees verder

EA Geïntegreerde Beveiligingssystemen FD06-2018 - UWV
Lees verder

WK/PCBO/Voila - Openbare EU aanbesteding Werktuigbouwkundige installaties onderhoud - Stichting voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs voor Amersfoort
Lees verder

AV-Middelen Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Lees verder

Vaste en Mobiele Telefonie - Stichting Hogeschool Rotterdam
Lees verder

Onderhoud gazon en sportvelden 2019 en verder - Gemeente Brummen
Lees verder

Bouwblok Incidentmanagement Maritiem Operatie Centrum Kustwacht - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder