vrijdag 8 februari 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de opvolging van de uitspraken van de Arbiter Bodembew...

Beantwoording Kamervragen over de opvolging van de uitspraken van de Arbiter Bodembeweging door de NAM
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen over de opvolging van de uitspraken van de Arbiter Bodembeweging door de NAM.
Lees verder

Beantwoordig Kamervragen over waterinjectie in voormalige gasvelden in Twente
Antwoorden van minister Wiebes op de vragen over de afvalwaterinjectie in de voormalige gasvelden in Twente.
Lees verder

Kamerbrief over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 18/19 februari
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 18/19 februari 2019 in Brussel aan de Kamer.
Lees verder

Kamerbrief internationale ontmoetingsplek ESTEC
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Kamer over de Internationale ontmoetingsplek ESTEC.
Lees verder

Kamerbrief over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie in Groningen
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie in Groningen.
Lees verder

Uitgangspunten versterkingsaanpak
Deze uitgangspunten zijn overeengekomen door het Rijk, provincie en gemeenten en gelden als uitvoeringskader voor de versterkingsaanpak door de uitvoeringsorganisatie NCG.
Lees verder

Kamerbrief over het behoud van gasdoorvoer door Oekraïne
Minister Blok en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de voortgang trilaterale gesprekken gasdoorvoer Oekraïne.
Lees verder

Kamerbrief over de gaswinning uit het Groningenveld
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de gaswinning uit het Groningerveld.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie en verkenning voorzorgbeleid hoogspanningsverbindingen
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over voorzorgbeleid hoogspanningsverbindingen.
Lees verder