donderdag 7 februari 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamervragen over artikelen dat de energierekening volgend jaar fors stijgt

Kamervragen over artikelen dat de energierekening volgend jaar fors stijgt
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen over de artikelen dat de energierekening volgend jaar fors stijgt.
Lees verder

Kamerbrief over raadpleging Revising the rules for free allocation in the EU emissions trading system
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over raadpleging Revising the rules for free allocation in the EU emissions trading system.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over zoutwinning Nedmag
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen.
Lees verder

Kamerbrief over versterken Topsector Life Sciences & Health door komst EMA
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de maatschappelijke en economische kansen die de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) voor Nederland oplevert.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over berichtgeving omtrent metingen lekkage Farmsum
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoordt op vragen van het lid Beckerman (SP) over de beantwoording van Kamervragen betreft het lekken van gif door de NAM en over de berichtgeving 'Metingen NAM-lek ver boven grens'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over de aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019'
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden op de vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) omtrent het bericht 'Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Boorlocatie Ameland weggespoeld, vrees voor vervuiling'
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel "Boorlocatie Ameland weggespoeld, vrees voor vervuiling".
Lees verder

Kamerbrief toezegging Pallas en Lighthouse
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Pallas en Lighthouse.
Lees verder