woensdag 13 februari 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat China geen zonne-en windenergieprojecte...

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat China geen zonne-en windenergieprojecten meer zal steunen
Minister Wiebes (EZK) schrijft dat hij meer tijd nodig heeft om de vragen te beantwoorden over het bericht dat China geen zonne-en windenergieprojecten meer zal steunen.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen
Uitstelbrief van minister Wiebes (EZK) op Kamervragen over het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang van de consolidatie in de postsector
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de consolidatie in de postsector.
Lees verder

Kamerbrief over kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Antwoorden evaluatie EU Betere Regelgevingsbeleid
Lees verder

Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019. Eenzelfde brief is gestuurd naar de Eerste Kamer.
Lees verder

Antwoord op vijf sets Kamervragen over tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet voor het aansluiten van duurzaam opgewekte elektriciteit
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vijf sets vragen over tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet voor het aansluiten van duurzaam opgewekte elektriciteit.
Lees verder

Kamerbrief over verkoop van losse modems en veiligheidsupdates
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over verkoop van losse modems en veiligheidsupdates.
Lees verder

Kamerbrief over problemen met de Drentse netcapaciteit en zonnepanelen op bedrijfsdaken in Emmen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe over problemen met de Drentse netcapaciteit en de aansluiting van zonnepanelen op bedrijfsdaken in Emmen.
Lees verder