woensdag 9 januari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Roosendaal-Vlissingen - Saneren sporen en wissels in Goes - ProRail B.V.
Lees verder

Nieuwbouw Rudolf Steinercollege en renovatie Rudolf Steinerschool - Stichting voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland
Lees verder

Zon op SDE-daken. - Gemeente Emmen
Lees verder

Animale bewaking - NS Groep N.V.
Lees verder

Levering tractoren - Waterschap De Dommel
Lees verder

Maaibestek 2019 - Gemeente Leeuwarden
Lees verder

Europese Aanbesteding Uitzenden Administratief - NS Groep N.V.
Lees verder

Levering, onderhoud en advies Microsoft licenties - Waterschap De Dommel
Lees verder

Gevel renovatie plus - provincie Groningen
Lees verder

Vervangende nieuwbouw zwembad De Hoge Bomen en de concessie voor het risicodragend beheren en exploiteren van de gemeentelijke binnensportvoorzieningen inclusief planmatig groot onderhoud - gemeente Westland
Lees verder

EA Creatieve materialen en kantoorartikelen - Landstede
Lees verder

DNB Renovatie Frederiksplein - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Drukwerk en digitaal printwerk - Christelijke Hogeschool Windesheim
Lees verder

Tijdelijke inhuur medewerkers buitendienst - Gemeente Harlingen
Lees verder

Reparatie, onderhoud en banden tractie gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Lees verder

Levering koolstofbron - Waterschap De Dommel
Lees verder

Levering trapliften en aanvullende Diensten - Gemeente Tilburg
Lees verder

AT/2019/01: Marktconsultatie Predictive Maintenance bij Vervanging en Renovaties van installaties en besturingssystemen. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Verzekering werkmaterieel - Waterschap Hunze en Aa's
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Gemeente Westerkwartier - Gemeente Leek
Lees verder

ontwerp multifunctionele sportaccommodatie sportpark De Braak - Gemeente Helmond
Lees verder

1-90279-18 Reconstructie Hoofdweg gemeente Capelle aan den IJssel - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Herbouw multifunctioneel sportcomplex De Beeck - Werkorganisatie BUCH
Lees verder

Verzekering werkmaterieel - Waterschap Hunze en Aa's
Lees verder

Levering 2 breedspoortractoren met aanbouw - Waterschap Hunze en Aa's
Lees verder

Levering van schoonmaakdiensten van Stichting Arcus College en ROC Leeuwenborgh - Stichting voor Beroepsonderwijs en VE Westelijk Zuid-Limburg
Lees verder

EA Softwarelicenties en aanverwante dienstverlening - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lees verder

Kluizendoksite - Aanleg interne wegen in de logistieke en biobased cluster - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en sanitaire voorzieningen (BVP) - Gemeente Zwolle
Lees verder

A3.593.2018 Verbouwing Stadskantoor LEVEL t.b.v de Gemeente Leiden - Servicepunt71
Lees verder

Medische advisering gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Assessments - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

31120987 Planuitwerking Hoogwaterveiligheid Marken - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Zon op Daken Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Lees verder

Prolander. Beekherstel Ruiten Aa traject Renneborg Ter Walslage - Provincie Drenthe
Lees verder

archeologisch onderzoek Den Hoek Helvoirt gemeente Haaren NB - Gemeente Haaren (NB)
Lees verder

Drukwerk - Stichting Hogeschool Rotterdam
Lees verder

Europese aanbesteding betreffende Monitoring Zwemwaterkwaliteit - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Beheer en ontwikkeling BI - Schiphol Nederland BV
Lees verder

Onkruidbestrijding op verhardingen - Gemeente Purmerend
Lees verder

bouwteam herinrichting Lange Wemen Hengelo - Gemeente Hengelo
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Publiekscampagne PSD2 - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Lees verder

Catering (Best Value aanpak) - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Mechanisch onderhoud - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Applicatie voor de Planning & Control cyclus - Gemeente Utrecht
Lees verder

Marktconsultatie Sanitaire Producten - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lees verder

Blowers rwzi Garmerwolde - Waterschap Noorderzijlvest
Lees verder

Maaien bermen en schonen watergangen gemeente Langedijk 2019 - Gemeente Langedijk
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte perceel 3 - Gemeente Roermond
Lees verder

Europese aanbesteding kantoorartikelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Lees verder

bouwteam reconstructie Deldenerstraat fase 3 Hengelo - Gemeente Hengelo
Lees verder

Marktconsultatie Informatie Voorziening Laboratorium - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

Realisatie Huis van de Stad te Rijswijk (installatietechnische werkzaamheden) - Gemeente Rijswijk
Lees verder

Inhuur BOA's gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar - Werkorganisatie Duivenvoorde
Lees verder

Realisatie Huis van de Stad te Rijswijk (bouwkundige werkzaamheden) - Gemeente Rijswijk
Lees verder

Qualification System Offshore Grid NL - Platform + T&I Hollandse Kust - TenneT TSO
Lees verder

Ingenieursdiensten Wettelijke Beoordeling Primaire Waterkeringen - Waterschap Limburg
Lees verder

Media - Naturalis Biodiversity Center
Lees verder

Accountantsdienstverlening - Provincie Utrecht
Lees verder

Onderhoud van gebouwgebonden installaties - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Lees verder

Kantoorartikelen - Gemeente Den Haag
Lees verder

Europese Aanbesteding voor inzamelvoertuigen & containers gemeente Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Lees verder

Realisatie van een publieke laadinfrastructuur ten behoeve van de provincies Groningen en Drenthe en deelnemende Groningse en Drentse gemeenten - provincie Groningen
Lees verder

Marktverkenning Beheer en Onderhoud RWS Netwerkinfrastructuur en Netwerkdiensten - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Organisation und Durchführung von Outdoor-Aktivitäten für die niederländischen Streitkräfte in der Umgebung von Bad Reichenhall, Deutschland - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Lees verder

Verwerking GFT-afval Avri - Regio Rivierenland
Lees verder

Vervanging- en Onderhoud Openbare Verlichting Gemeente Heerhugowaard, Alkmaar & Langedijk - Gemeente Heerhugowaard
Lees verder

Reconstructie Tolweg - Gemeente Heemskerk
Lees verder

Postverwerking - Gemeente Gouda
Lees verder

Licht alcoholische drank, frisdrank en aanverwante zaken voor onderdeel X (voormalige unit Sport en Cultuur) - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Het leveren van twee Haakarmbakken - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Lees verder

senior communicatieadviseur Infrastructuur en Inkoop - VNG Realisatie
Lees verder

Onderhoudsbestek watersysteem 2019-2020 - Waterschap Scheldestromen
Lees verder

Software reseller Equalit - Gemeente Oosterhout
Lees verder