dinsdag 8 januari 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Casabam - Realisatie liften en hellingbanen - ProRail B.V.
Lees verder

Casabam - Uitvoeringsbegeleiding - ProRail B.V.
Lees verder

Rotterdam Noord - Uitvoeringsbegeleiding liftinpassingen - ProRail B.V.
Lees verder

Leveren en plaatsen ondergrondse afvalcontainers - Gemeente Vlaardingen
Lees verder

WMO Hulpmiddelen - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering - Politie
Lees verder

IV5-2019 Wegbebakening en bebording 2019-2020 - Provincie Zeeland
Lees verder

Sportartikelen en Sportuitrusting voor gymzalen Wellantcollege - Stichting Wellant
Lees verder

751 - Co?rdinator project Zaai Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Lees verder

776 ? Ervaren I-Adviseur - Gemeente Amstelveen
Lees verder

Projectleider wijkaanpak aardgasvrije wijken - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Contractmanager Doelgroepenvervoer - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Vacature Contractbeheerder Vastgoed - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Adviseur/projectleider Gebiedsontwikkeling bij het Ontwerpteam - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Consulent Schuldhulpverlening - IJsselgemeenten
Lees verder

Senior medewerker / functioneel leidinggevende - IJsselgemeenten
Lees verder

Specialist uitvoeringsbegeleiding - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Sr Jurist Bezwaar en Beroepschriften - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Senior jurist bezwaar en beroep sociaal domein - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Secretaris voor de onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften sociaal domein - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Beleidsarcheoloog - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Functioneel applicatiebeheerder - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Projectleider Office 365 - Gemeente Horst aan de Maas
Lees verder

Medewerker Bestandenbeheer (24 uur per week voor de periode december 2018 ? juni 2019) - Gemeente Venray
Lees verder

Adviseur Omgevingsontwikkeling - Gemeente Peel en Maas
Lees verder

Beleidsmedewerker (24 uren per week) per direct voor ongeveer 3 maanden - de gemeente Gennep
Lees verder

Kwartiermaker programma Groen & Afval - Gemeente Weert
Lees verder

Senior Rechtmatigheid met co?rdinerende rol - Gemeente Venlo
Lees verder

Toezichthouder Agrarisch junior - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Lees verder

P&O adviseur Gemeente Someren - Gemeente Someren
Lees verder

Niet openbare Europese aanbestedingsprocedure schoonmaakdienstverlening voor RSG De Nieuwe Veste - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken
Lees verder

31120987 Planuitwerking Hoogwaterveiligheid Marken - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Levering (machine)onderdelen en (werkplaats)gereedschappen, gemeente Apeldoorn, 2018 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Weert
Lees verder

Personal assistent (PA) - Hogeschool Leiden
Lees verder

Europese Aanbesteding - Technische installaties Control Room en IT / OT datacenteromgeving - Alliander N.V.
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Shared Service Center Zuid-Limburg
Lees verder

Inhuur van flexibele arbeidskrachten op basis van een uitzendovereenkomst en payrolling - Stichting Nuffic
Lees verder

Inhuur Ambulancepersoneel VRR - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lees verder

Europese aanbesteding softwarelicenties - Gemeente Vlissingen
Lees verder

Aannemer Grootschalige verbouwing RBT te Hellevoetsluis - Politie
Lees verder

Busvervoer - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Overeenkomst Straatreiniging - Gemeente Gooise Meren
Lees verder

Uitvoering van journalistieke en redactionele werkzaamheden ten behoeve van de website Agroberichten Buitenland - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lees verder

UTP 10096189 Senior Softwareontwikkelaar Oracle - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Sloop gebouwen van de Slakopwerkingsinstallatie - AEB Amsterdam
Lees verder

Inspecties ten behoeve van mogelijk acuut onveilige situaties - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Gecombineerde sanering van water- en gasleidingen van asbestcement en grijs gietijzer - Vitens N.V.
Lees verder

Groot onderhoud Jol 18-24 - Gemeente Lelystad
Lees verder

Parallel Boulevard NW - Gemeente Noordwijk
Lees verder

Realisatie van drie bruggen over de Muidertrekvaart in Muiden en diverse wegaanpassingen volgens een RAW-bestek. - Gemeente Gooise Meren
Lees verder

Veiligstelling bij acuut onveilige situaties - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Smart City Platform Gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Lees verder

Marktconsultatie taxaties faunaschade - BIJ12 namens IPO
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van Gemeente Berg en Dal - Gemeente Berg en Dal
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Maassluis
Lees verder

EA Diesel in bulklevering en Tankpassen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lees verder

Marktconsultatie warme drankenautomaten - Veiligheidsregio IJsselland
Lees verder

Print- en kopieerpapier 2018 voor samenwerkende instellingen - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Lees verder

Raamcontract Specialistische Verkeerskundige Diensten & Producten - Gemeente Den Haag
Lees verder

Marktconsultatie taxaties faunaschade - BIJ12 namens IPO
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering Scalda - Scalda
Lees verder

EA Uitzend en Payroll dienstverlening - Gemeente Hardenberg
Lees verder

Beeldbestek maaien 2019-2022 - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Lees verder

Bedrijfskeuringen PPMO - Veiligheidsregio Zeeland
Lees verder

Referentiemetingen NDW - De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
Lees verder

Bouwteam ten behoeve van verbouw entree en optioneel huisvesten bibliotheek Muziekkwartier - Gemeente Enschede
Lees verder

Landelijk - Realisatie ATB Vv Tranche 5 - ProRail B.V.
Lees verder

Marktconsultatie Herinrichting Zuidflank Rheden - De Connectie
Lees verder

Total engineering renovatie/nieuwbouw Stadskantoor in Beweging gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Lees verder

Selectie Zaaksysteem/Document Management Systeem (DMS) - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Lees verder

Levering hardware (werkplekapparatuur) en bijbehorende dienstverlening - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Green Gas Booster Packages - N.V. Nederlandse Gasunie
Lees verder

KVK - Digitaal Leer Platform - Kamer van Koophandel
Lees verder

Veiligheidstaken Veilig Thuis Haaglanden - Gemeente Den Haag
Lees verder

Instellen Dynamisch Aankoop Systeem tijdelijke inhuur - Shared Service Centrum ONS
Lees verder

Aanschaf, beheer en onderhoud ademluchtapparatuur brandweer - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Lees verder

Training ter voorbereiding EU-concours - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Beheer Parkeergarage Stadhuis - Gemeente Den Haag
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Verbeteren aansluiting A15/N3 Papendrecht Monitoringsysteem - ProRail B.V.
Lees verder

Drankenautomaten - Gemeente Veenendaal
Lees verder

Inspectie bomen en inspectie en verwijderen EPR - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Maaien gazons gemeente Asten en gemeente Someren - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Lees verder

Schoonmaak - Stichting Klasse
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de Arbodienstverlening van de Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Hilversum
Lees verder

Schoonmaak - Stichting RENN4
Lees verder

Landelijk - Flexibele arbeid ten aanzien van uitzendbureaus - ProRail B.V.
Lees verder

Brokerdienstverlening t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lees verder

Bouw- en woonrijpmaken Heerenweide fase 3 - Gemeente Opmeer
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering - Gemeente Hilversum
Lees verder

Levering afwateringsgoten (aan Rotterdam) Ref. 1-268-16 - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Lekdetectie - N.V. Nederlandse Gasunie
Lees verder

Portofoons ARC3 - Politie
Lees verder

Niet openbare Europese aanbesteding levering Gebruiks- en verbruiksartikelen - Havenbedrijf Rotterdam NV
Lees verder

Onderhoud beweegbare kunstwerken 2019 - 2022 - Gemeente Gouda
Lees verder

Bouwteam ten behoeve van verbouw entree en optioneel huisvesten bibliotheek Muziekkwartier - Gemeente Enschede
Lees verder

Wmo hulpmiddelen 2019 - Gemeente Almelo
Lees verder

(Para)medisch Advies - Gemeente Veenendaal
Lees verder

Watertransportsysteem 400 meter (WTS400 (6x)) - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Lees verder

Bouwkundig onderhoud en projecten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Lees verder

Schilderonderhoud en projecten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Lees verder

Aankondiging Dynamisch Aankoopsysteem Opslag van interventiemiddelen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Installatieonderhoud en -projecten - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Lees verder

UTP 16383264 Sr. storage en virtualisatie specialist - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Eigendommenverzekering Stichting ROC Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
Lees verder

Eigendommenverzekeringen Gemeente Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Utrecht
Lees verder

EA Afvalverwerking - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Lees verder