woensdag 9 januari 2019

Internationaal zakendoen met DHI-subsidie

Internationaal zakendoen met DHI-subsidie

Bent u mkb-ondernemer op het gebied van technologie, kapitaalgoederen of diensten? En heeft u plannen om te exporteren óf te investeren in het buitenland? Kom dan op maandag 11 februari naar de bijeenkomst internationaal zakendoen met DHI-subsidie.

DHI is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.

Lees verder

Toewijzing en schorsing olijfolie uit Tunesië
Olijven

Nieuwsbericht 19.001 - In de eerste week van 2019 kon u invoercertificaten aanvragen voor de invoerregeling olijfolie uit Tunesië (Verordening (EG) nr. 1918/2006, volgnummer 09.4032).

Lees verder

Themabijeenkomst Zon voor lokale overheden

Bent u ambtenaar die vanuit ruimtelijk of duurzaam perspectief werkt aan zonne-energie? RVO.nl organiseert een reeks bijeenkomsten rondom het thema 'lokaal benutten van zon'. Op 31 januari 2019 staan we stil bij lokale elektriciteitsnetten.

In deze editie met het thema 'Ruimtelijke inpassing en inpassing in het elektriciteitsnetwerk' is er speciale aandacht voor de motie afwegingskader en zonneladder.

Lees verder

Missie voor agrofood- en verpakkingsbedrijven naar Brazilië

Wilt u zakendoen met Braziliaanse bedrijven in de agrofood- of verpakkingssector? Ga dan van 10 tot en met 15 maart mee met de missie naar Brazilië.

De Braziliaanse netwerkpartner van Enterprise Europe Network heeft een interessant programma samengesteld.

Lees verder

Gebouwde omgeving bespaart 11,8 petajoule in 2017
monitoren energiebesparing gebouwde omgeving

Uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving blijkt dat de energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw toenam na afloop van de crisis.

Lees verder