maandag 14 januari 2019

AP verwelkomt Monique Verdier en Katja Mur als nieuwe bestuursleden

AP verwelkomt Monique Verdier en Katja Mur als nieuwe bestuursleden
Monique Verdier en Katja Mur worden de nieuwe bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd hen bij de Koning voor te dragen voor benoeming. Met de benoeming van Verdier en Mur is het bestuur van de AP weer op volle sterkte. Verdier wordt vice-voorzitter en start per 1 januari 2019. Mur wordt bestuurslid en stapt per 1 februari 2019 over naar de AP.
Lees verder

Banken en verzekeraars voldoen aan FG-verplichtingen na controle AP
Alle gecontroleerde Nederlandse banken en verzekeraars waarvoor de verplichtingen gelden, hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij hebben ook de contactgegevens van hun FG op een juiste manier gepubliceerd op hun website. Dit is het resultaat van een onderzoek onder 45 banken en 93 verzekeraars. Het onderzoek maakte deel uit van een serie onderzoeken door de AP bij verschillende soorten organisaties naar de naleving van vereisten uit de privacywetgeving.
Lees verder