zaterdag 8 december 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Laboratorium Informatie Management Systeem - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Schoonmaak diverse gebouwen gemeente Barneveld - Gemeente Barneveld
Lees verder

Marktconsultatie Publishingplatform - Provincie Overijssel
Lees verder

Raamovereenkomst Intern Boekenfonds RSG Wolfsbos Hoogeveen - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen
Lees verder

Samenwerkingsovereenkomst Projectmanagement en Ingenieursdiensten (SOPI) - Gemeente Haarlem
Lees verder

Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) - Gemeente Haarlem
Lees verder

Duurzame Catering - Gemeente Stichtse Vecht
Lees verder

Aanschaf Bedrijfswagens gemeente Reimerswaal - Gemeente Reimerswaal
Lees verder

Onderhoud veiligheidsinstallaties - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lees verder

Managed Intrusion Detection Services - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees verder

Onderhoud hoogspanning - Twence B.V.
Lees verder

Beveiliging, alarmopvolging, receptiediensten en teleservice - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Leveren en aanbrengen beplanting (Bomen, planten, bloembollen) - Gemeente Zeist
Lees verder

AI2018-0477 Waterplein en steiger Revaleiland - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Makelaarsdiensten voor verzekeringen - EBN B.V.
Lees verder

Medische verbruiks- en gebruiksartikelen - GGD regio Utrecht
Lees verder

Drukwerk - Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Lees verder

EA Technisch Materiaal RDW - RDW
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals - Onderwijsstichting MOVARE
Lees verder

A5.153 2018 Accountantsdiensten - Servicepunt71
Lees verder

Thuisbezorgen van documenten met identiteitsvaststelling - RDW
Lees verder

Adviesdiensten Duurzaamheid - Provincie Gelderland
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaakwerkzaamheden Wetsus - Stichting Wetsus Centre of Excellence for Sustainable Water Technology
Lees verder

WAN & Internet koppeling - Provincie Utrecht
Lees verder

Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal | Plan-Design-Construct (Best Value) - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Trainingsprogramma Legislation - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Maaien grasvegetatie - Gemeente Zaanstad
Lees verder

Housing en Infrastructure as a Service(IaaS) - Provincie Utrecht
Lees verder

Smartphones en bijbehorende dienstverlening - Provincie Utrecht
Lees verder

Netwerk & Security Infrastructuur-as-a-Service (NSI-aaS) - Provincie Utrecht
Lees verder

Het vervullen van de bibliotheekfunctie ten behoeve van de gemeente Valkenburg aan de Geul - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Lees verder

Het vervullen van de bibliotheekfunctie ten behoeve van de gemeente Eijsden-Margraten - Gemeente Eijsden-Margraten
Lees verder

Jeugd Basis GGZ - Gemeente Hellevoetsluis
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van ICT hardware in het onderwijs Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Lees verder

EA Master Data Management (MDM) - CAK
Lees verder

Verwerking van (grof) afvalstromen afkomstig van gemeenten die deel uitmaken van het verzorgingsgebied van RD Maasland. - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Lees verder

Aanschaf van ondergrondse containers en perscontainers - Cure
Lees verder

Firewall - mboRijnland
Lees verder

OBN-2018-101-CU Effect van greppel plas-dras situaties op grasland en akkers op de kuikenoverleving van boerenlandvogels - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Lees verder

OBN-2018-102-CU "Gebiedskenmerken die bepalend zijn voor het voorkomen van doelsoorten in het agrarisch leefgebied 'Natte dooradering' en hun beheereisen" - Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
Lees verder

Landelijk - Permanente Vastlegging Spoorgeometrie Alignementen Berekenen - ProRail B.V.
Lees verder

Marktverkenning oplossing werkplek beschikbaarheid - Gemeente Emmen
Lees verder

Onderhoud Openbare Verlichting Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Lees verder

Schoolboeken - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware en professionele hardware - Regionale ICT-Dienst Utrecht
Lees verder

Raamovereenkomst diverse inspectiediensten - gemeente Westland
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.