vrijdag 7 december 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

AI 2018-0224 Service Level Agreement (SLA) Onderhoud wijkgroen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Rijswijk-Rotterdam - PHS DS1 spoor en civiel - ProRail B.V.
Lees verder

Regiecentrale doelgroepenvervoer BAR-gemeenten - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Lees verder

nationaal openbare aanbesteding realisatie Broek Zuid - Gemeente De Fryske Marren
Lees verder

Voorzieningen georganiseerd overleg sector Rijk (2019-2022) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Nieuwe website VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lees verder

Europese aanbesteding met betrekking tot Kantoormeubilair - Provincie Flevoland
Lees verder

Bomenonderhoud gemeente Bronckhorst 2018-2019 - Gemeente Bronckhorst
Lees verder

Aanleg en onderhoud installaties (VRI's) 2019-2020 - Gemeente Tilburg
Lees verder

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Lees verder

Vertaaldiensten - UWV
Lees verder

School & Schuld 2018 - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Lees verder

Onder- en bovengrondse infrastructuur Sphinx zuid - Gemeente Maastricht
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte - Gemeente Wijchen
Lees verder

UTP 16130855 Senior Projectleider - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken Noordrand Ossendrecht - Gemeente Woensdrecht
Lees verder

Overeenkomst ABG087, Het exploiteren van postervlakken in abri's langs de provinciale wegen in Gelderland - Provincie Gelderland
Lees verder

Marktconsultatie 'Glasbewassing en Gevelreiniging als voorbehouden opdracht' - Hogeschool Utrecht
Lees verder

Startup in residence - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

AI 2018-0205 Toestandsinspecties Civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Accres Apeldoorn B.V. - Europees openbare aanbesteding Horecabenodigdheden - Accres Apeldoorn B.V.
Lees verder

Virtuele werkomgeving - Recreatie Midden Nederland - Recreatie Midden-Nederland
Lees verder

Document- en workflow management en registratie VTH oplossing - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Lees verder

NHL Stenden MIWB/MSTC Herinrichting Simulatieomgeving - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Lees verder

Verzekering Wagenpark - Gemeente Den Haag
Lees verder

Marktconsultatie Afval gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Lees verder

Overeenkomst gemeentepolis - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Concurrerende selectieprocedure breedbandsteun gemeente Molenwaard - Gemeente Molenwaard
Lees verder

Accountantscontrole gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Lees verder

Eigendommenverzekering Gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Lees verder

Ondersteuning beleidsprogramma's Gezond en Veilig Werken - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Eigendommenverzekering Gemeente Woerden - Gemeente Woerden
Lees verder

UTP 16792890 Sr Projectmanager Servicepunt - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Raamovereenkomst renovatie en reparatie vrijvervalriolering Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Lees verder

Geautomatiseerde ondertitelingssoftware - N - NPO
Lees verder

Onderhoud van gebouwgebonden installaties - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Lees verder

Inzameling en transport KCA regio Midden-Holland - Cyclus N.V.
Lees verder

EA Inhuur 2018 GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Lees verder

Overeenkomst ABG077, Inspectie elektrotechnische installatie op basis van NEN1010 - Provincie Gelderland
Lees verder

Warmtevoorziening Keijzershof en Tuindershof Pijnacker-Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lees verder

Bedrijfskleding, PBM & Schoeisel - Circulus-Berkel B.V.
Lees verder

Revitalisering Segbroek College Goudsbloemlaan en Klaverstraat Den Haag - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen gemeente Heerhugowaard 2019-2023 - Gemeente Heerhugowaard
Lees verder

31133408 InSAR based deformation service for the Dutch built Environment - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing OPOA - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo
Lees verder

Ballon katheters en indeflators - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Lees verder

31125774: Renovatie Wantijbrug Pijler#2: 3B-Bouwsteen voor Beweegbare Bruggen - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

MBOP - 11 SAP Mendix KO werkzaamheden - ProRail B.V.
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Hoorn
Lees verder

Laboratoriumanalyses - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Lees verder

Medische verbruiks- en gebruiksartikelen - GGD regio Utrecht
Lees verder

Europese Aanbesteding Instandhouding Rekencentrumhardware SVB - Sociale Verzekeringsbank
Lees verder

Gemeenten regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding kantoorartikelen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Lees verder

Accountantscontrole jaarrekening 2019-2022 - Gemeente Utrecht
Lees verder

Europese openbare procedure diensten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel Stichting VO Haaglanden - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Lees verder

Inleen contractmanager en contractadviseur - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure levering van cateringproducten t.b.v. Stichting Winkler Prins - Stichting Winkler Prins
Lees verder

PA AWP2.0 - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Vervanging parkeermanagement installaties - Gemeente Assen
Lees verder

Raamovereenkomst dijk- en oeverwerken - Waterschap Hunze en Aa's
Lees verder

Europese aanbesteding Wagenparkverzekering ten behoeve van WVS Groep - WVS-groep
Lees verder

Inhuur adviserend personeel - Vitens N.V.
Lees verder

Afval - Sovon
Lees verder

De levering van, en het support op audiovisuele voorzieningen gemeente Breda - Gemeente Breda
Lees verder

TunnelAlliantie - Onderdoorgang Noordelijke Randweg Voorhout - ProRail B.V.
Lees verder

Marktverkenning operationeel en administratief beheer personeelsparkeren - Gemeente Roermond
Lees verder

Levering beveiliging balies - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Aanschaf, implementatie en onderhoud Financieel Systeem - EBN B.V.
Lees verder

Kopen en verwerken van huishoudelijk oud papier en karton (OPK) - Gemeente Almere
Lees verder

Nieuwbouw gemeentewerf en steunpunt Veiligheid gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Lees verder

4-D-16238-18 Architect Nieuwbouw basisschool het Open Venster - Gemeente Rotterdam
Lees verder

'Open House' onderdelen WMO en Jeugdzorg, gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne - Gemeente Hellevoetsluis
Lees verder

Werknemersvervoer MGR - gemeente Nijmegen
Lees verder

Raamovereenkomst Steigerbouw & Isolatie - N.V. HVC
Lees verder

Projectmanagement - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

EA (basis)matrassen tbv het UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lees verder

Projectleider Data Science Hub - VNG Realisatie
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.