donderdag 6 december 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding Levering, Inspectie en Onderhoud sportinventaris (inrichting) sportaccommodaties gemeente Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Lees verder

Grondwatermonitoring - Gemeente Deventer
Lees verder

Toezicht en beveiliging - mboRijnland
Lees verder

Marktconsultatie: Besloten Busdiensten Royal Schiphol Group - Schiphol Nederland BV
Lees verder

Glasvezelverbinding - Stichting Hogeschool Rotterdam
Lees verder

Levering en service van Online meetapparatuur - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Lees verder

Schoonmaak - Naturalis Biodiversity Center
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud groenvoorzieningen en verhardingen gemeente Echt-Susteren - Gemeente Echt-Susteren
Lees verder

Onderhoud bermen en watergangen gemeente Echt-Susteren - Gemeente Echt-Susteren
Lees verder

Vegen goten en onkruidbestrijding verharding - Gemeente Medemblik
Lees verder

Expertteam Gedragswetenschappers - Gemeente Roosendaal
Lees verder

Monitoring drink- en grondwaterkwaliteit - Oasen N.V.
Lees verder

uitvoeren van onderhoud van grasvelden, hagen en beplantingen met bijkomende werkzaamheden langs provinciale wegen en vaarwegen in Fryslân seizoen 2019 bestek 19-03-WB. - Provincie Fryslân
Lees verder

Aankondiging in het kader van vrijwillige transparantie vooraf: Digitale juridische en fiscale vakliteratuur inclusief zoekmachine - Gemeente Deventer
Lees verder

Laboratorium meubilair - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Aanvullende module LLV t.b.v. Werk en Inkomenssysteem - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Best Value aanbesteding Servicedesk ICT - RDW
Lees verder

Medewerker Servicepunt - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Onderhoud Groenvoorziening - Universiteit Maastricht
Lees verder

reinigen van wegen en schoonmaken straatmeubilair met bijkomende werkzaamheden langs provinciale wegen in Fryslân seizoen 2019 bestek 19-04-WB. - Provincie Fryslân
Lees verder

ICT-Marktverkenning - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Lees verder

Beheer openbare verlichting gemeente Pijnacker-Nootdorp - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lees verder

Koffie- en Theevoorziening & Levering Snoep- en Frisdrankautomaten - Stedin Netbeheer B.V.
Lees verder

Vrijwillige transparantie: Aanschaf apparatuur voor flowcytometrische bepalingen - VU medisch centrum
Lees verder

Inleen schrijver bedrijfshandleidingen - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Afvalinzameling gemeente Waalre - Gemeente Waalre
Lees verder

Wagenparkverzekering - Gemeente Tilburg
Lees verder

Marktconsultatie Applicatie Kennisknooppunt Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant - Gemeente Tilburg
Lees verder

ROVK Inhuur klimaatinstallaties t.b.v. schepen - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Lees verder

31086074, Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

31140550: Marktconsultatie Vervangen hittewerende voorziening stempelbuizen Beneluxtunnel - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Inzameling en verwerking van oud papier en karton gemeente Waalre - Gemeente Waalre
Lees verder

Marktconsultatie Sleufloze rioolrenovaties Nijmegen-centrum - gemeente Nijmegen
Lees verder

EA Technische Materialen - Campus Deltion College
Lees verder

Maaibestek intensief gras Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Lees verder

Marktconsultatie "Voertuig telematica" - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Lees verder

Migratie JD Edwards - WVK-groep
Lees verder

F-16 Maintenance services ECS and EPU components 2019 - ELOT RNLAF F-16 - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Lees verder

Testmanager SCRUM-master - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Medior Documentmanager Scanning - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Recordmanager(s) - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Uitvoeren van onderhoud aan bermen, taluds en watergangen met bijkomende werkzaamheden langs provinciale wegen in Fryslân seizoen 2019 bestek 19-02-WB. - Provincie Fryslân
Lees verder

Open House Specialistische ondersteuning De Opstapper - Gemeente Heerenveen
Lees verder

VHK 2.0 - Voertuigherkenning KMar - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

EA Voedingsmiddelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Lees verder

Recordmanager - Adviseur - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Smart City Platform Gemeente Hilversum - Gemeente Hilversum
Lees verder

The purchase of a state-of-the-art ultrafast high-harmonic generation based soft-X-ray laser system - Radboud Universiteit Nijmegen
Lees verder

Market consultation handhelds/ PDA's Special Investigator Officers - GVB Exploitatie BV
Lees verder

Bestek Onkruidbeheersing op verhardingen Goeree-Overflakkee - Gemeente Goeree-Overflakkee
Lees verder

Alarmopvolging - Stichting ROC Midden Nederland
Lees verder

Informatie Beveiliging Testen en Diensten - Politie
Lees verder

Klein technisch (bouw-)materiaal - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Digitalisering Woningbestand - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Highspeed boorsystemen voor KNO en Neurochirurgie - Erasmus MC
Lees verder

Schoolboeken - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Lees verder

Planeconoom Vastgoed - Gemeente Delft
Lees verder

Elektrisch Systeem en Netwerkaansluitkabel Windmolenpark Hattemerbroek - Van Weven Energie b.v.
Lees verder

Europese aanbesteding "Kleding Inname- en Uitgifte Automaat" - KIA/ KUA - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Schoonmaak - Stichting Atlant Basisonderwijs
Lees verder

Ecologisch taakpakket (voorbehouden opdracht) - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Fioretti Hillegom-Lisse-Leeuwenhorst, PV-installatie - Stichting Fioretti Teylingen
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaak voor Stichting Obase (met optioneel glasbewassing en sanitaire materialen) - Stichting OBASE (Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland)
Lees verder

Beveiliging - Graafschap College
Lees verder

Mobiliteitskaarten 2018/2019 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Lees verder

Ambtelijke vervoersfaciliteiten voor dienstreizen - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Openbare EU aanbesteding levering hardware Spaarnesant - Stichting Spaarnesant
Lees verder

Landelijk - Lerend Veranderen - ProRail B.V.
Lees verder

Flexibele arbeid Fysieke Pijler - Regio Rivierenland
Lees verder

Onderhoud openbaar groen, gemeente Apeldoorn, 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Pilot Tiltsensoren - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Specialist Digitale Transitie - Gemeente Delft
Lees verder

Procesbegeleider ENSIA - VNG Realisatie
Lees verder

EA Invordering 2018 GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Lees verder

EA Kwijtschelding 2018 GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Lees verder

Realisatie IKC de Lei - Gemeente Kaag en Braassem
Lees verder

Inkoopadviesdiensten - Waterschap Noorderzijlvest
Lees verder

1-L-18164-18: Leveren van vrachtwagenchassis voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Lees verder

senior projectleider Monitor Doelgerichte Digitalisering - VNG Realisatie
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.