woensdag 5 december 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Nieuw functiegebouw - Coöperatie ParkeerService UA
Lees verder

Inhuur Medewerkers Servicedesk iRvN - gemeente Nijmegen
Lees verder

HRM systeem - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Lees verder

Gunningsfase 20 kV en 50kV kabels De Hoek e.o - Alliander N.V.
Lees verder

Multifunctionals - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Lees verder

Diensten gereguleerd parkeren gemeente Goes - Gemeente Goes
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Lees verder

AI 2018-0205 Toestandsinspecties Civiele constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Ontwerp en levering van een inspectievaartuig - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Schilderwerk vastgoed gemeente Assen 2019-2029 - Gemeente Assen
Lees verder

Raamcontract voor het inkopen van adviesdiensten om de veiligheid te borgen op het gebied van leiding- en proceswaterinstallaties. - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Europese aanbesteding warme drankenautomaten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Wegenzout - Regio Rivierenland
Lees verder

Microsoft licenties, abonnementen, etc. en aanverwante dienstverlening gemeente Oosterhout - Gemeente Oosterhout
Lees verder

Bouwteam - Bouwkundige Werken (revitalisatie) zwembad "De Schelp" - Gemeente Bergen op Zoom
Lees verder

Planbaar Onderhoud Munitie Magazijnen Complex Veenhuizen (projectnummer 17422) te Veenhuizen - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Aanbesteding corporate communicatie campagnes - Stichting Waternet
Lees verder

Landelijk - SpoorStaafConditioneringsSysteem (SSCS) - Instandhouding bestaande installaties - ProRail B.V.
Lees verder

Adviesdiensten ten behoeve van huisvesting buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Landelijk - SpoorStaafConditioneringsSysteem (SSCS) - Levering en Instandhouding nieuwe installaties - ProRail B.V.
Lees verder

Limburg Zuid - PVT - Realisatie Emplacement Roermond - ProRail B.V.
Lees verder

Raamovereenkomst beheerbestek riolering - Gemeente Den Haag
Lees verder

Bloemen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Arbeidsbemiddeling Flexibele Arbeid Team Informatisering en Automatisering (I&A) - Regio Rivierenland
Lees verder

Inhuur testers - Raad voor Rechtsbijstand
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud Remotely Operated Vehicle (ROV) - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

UV Thermo Nanoimprint Lithography - Universiteit Maastricht
Lees verder

Inkoop electriciteit 2019 - 2020 met opties 2021 en 2022 - InkoopcentrumZuid u.a.
Lees verder

Inkoop gas 2019 - 2020 met opties 2021 en 2022 - InkoopcentrumZuid u.a.
Lees verder

31087901: Marktconsultatie A27 Houten-Hooipolder - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Marktverkenning generiek e-commerce oplossing - Wageningen University & Research
Lees verder

Groot onderhoud en reparatie van asfaltverhardingen - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Schoonmaakdiensten - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Lees verder

Bouwrijpmaken De Plantage fase 2B te Geldermalsen - Gemeentehuis Gemeente Geldermalsen
Lees verder

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering Minima GR Peelgemeenten - GR Peelgemeenten
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Percutane aortakleppen (TAVI) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Lees verder

Levering en plaatsing van ondergrondse afvalcontainers - Reinigingsdiensten Rd4
Lees verder

Technische materialen - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

Assetmanagement contract 'Droog' 2019-2023 - Havenbedrijf Moerdijk N.V.
Lees verder

Marktconsultatie Accountancy - Vitens N.V.
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van ICT hardware ten behoeve van Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch) - Stad en Esch
Lees verder

Het vervangen van armaturen langs (hoofd)ontsluitingswegen door smart led armaturen inclusief plaatsing en installatie - Gemeente Maastricht
Lees verder

Levering bedrijfswagens tot 3.500kg voor BuHa bv Doetinchem - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Lees verder

Europees openbare aanbesteding E-HRM Systeem - Gemeente Oldambt
Lees verder

Inkomensconsulent Toetsing en toezicht, Team Heronderzoeken - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Digitaliseren bouwvergunningen - Gemeente Halderberge
Lees verder

Accountantsdiensten 2019 - 2026 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lees verder

LMS ten behoeve van Aeres Hogeschool - Aeres
Lees verder

Minicompetitie 2 (weg)Transport t.b.v. 'De Vijf van de Meierij' - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Lees verder

Brandstoffen - Gemeente Sliedrecht
Lees verder

Brandstoffen - Gemeente Sliedrecht
Lees verder

Aanleg 5 kunstgrasvelden en renovatie 3 kunstgrasvelden - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Nadere boomonderzoeken - Gemeente Meierijstad
Lees verder

1-362-16 Het beste systeem ten behoeve van registratie social return verplichtingen - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Inhuur flexibel personeel - Graafschap College
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. Telefonie gemeente Tilburg - Gemeente Tilburg
Lees verder

Werktuigbouwkundige, Elektrotechnische en Bouwkundige Adviesdiensten - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Request for Information (RFI): software solution visualizationsbased on banknote serial numbers - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Herinrichting sportpark de Boekhorst - Gemeente Noordwijkerhout
Lees verder

Transport van Sortimentshout - Staatsbosbeheer
Lees verder

Coördinatoren Aardgasvrij - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

inkoop van publiekrechtelijke invorderingsdiensten Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Lees verder

MSP voor inhuur externen - Gemeente Beverwijk
Lees verder

Marktconsultatie MSP voor externe inhuur - Gemeente Beverwijk
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken ten behoeve van de eerste ontwikkeling op Schiphol Trade Park (STP) - GEM A4 zone west C.V.
Lees verder

Het uitvoeren van jaarrekening controle over de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020 - RET N.V.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.