zaterdag 1 december 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Inhuur van Ingenieursdiensten - gemeente Nijmegen
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en levering sanitaire verbruiksartikelen - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Lees verder

Levering Hardware voor 4 Gemeenten (Gemeente Westland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp) - gemeente Westland
Lees verder

Aanbesteding elektriciteit en aardgas Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Lees verder

AI 2018-0490 Toestandsinspecties groene constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Private partner aanleg en onderhoud openbare ruimte 'Deurne Doet 't' - Gemeente Deurne
Lees verder

Beheer sportfaciliteiten gemeente Schagen - Gemeente Schagen
Lees verder

Brugbediening Doesbrug en Bilderdamsebrug - Gemeente Kaag en Braassem
Lees verder

RAW-bestek / directievoering uitvoering UAV polder Westbroekse Zodden en Molenpolder - Provincie Utrecht
Lees verder

Ontwerp, realisatie en meerjarig onderhoud van de Weerwaterbrug in gebied 2N te Almere Stad - Gemeente Almere
Lees verder

Uitvoering kostprijsonderzoek Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg - Nederlandse Zorgautoriteit
Lees verder

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Landgraaf 2019 tot en met 2023 - Gemeente Landgraaf
Lees verder

Levering en ondersteuning voor een LAN, WLAN en Firewall Cluster Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Lees verder

AI 2018-0155 Nieuwbouw Sporthal Elzenhagen Zuid: Architect (+ constructeur) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Europese aanbesteding inspecteren en reinigen van transportleidingen - Waterschap De Dommel
Lees verder

Verwijderen groen op waterkeringen met harde bekleding - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lees verder

Europees openbare aanbesteding voor het verwerken van hekkel- en grasafval - Gemeente De Fryske Marren
Lees verder

Europese Erkenningsregeling DNWG: Aannemerij - Delta Infra B.V.
Lees verder

AI 2018-0529 Boomveiligheids- en onderhoudsinspectie en registratie (BVR/BVO) p. 1 en p. 4 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

MFA Boezemsingel en Stal - Gemeente Oud-Beijerland
Lees verder

Wegenonderhoud HHNK en Stadswerk 072 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lees verder

Herziene concessie Veerdienst Kaag-Buitenkaag - Gemeente Kaag en Braassem
Lees verder

Uitvoering Regeling verwijdering calamiteuze stoffen Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Lees verder

Marktconsultatie "Exploitatie gemeentelijke accommodaties" Gemeente Drimmelen en Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Drimmelen
Lees verder

Meerstad, Bouwrijp maken Groenewei - Grondexploitatiemaatschappij Meerstad
Lees verder

Software voor toegang tot en deelname aan onderwijsconsortium - Rijksuniversiteit Groningen
Lees verder

Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel - Waterschap De Dommel
Lees verder

EU Niet-openbare aanbesteding Laptops - Agora Zaanstreek
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Petrus Canisius College - Petrus Canisius College - PCC Oosterhout
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Lelystad
Lees verder

Onderhoud en reconstructie N409 en N410 - Provincie Utrecht
Lees verder

NA ROCWB M002 - Switches en toebehoren - Stichting ROC West-Brabant
Lees verder

Financieel Pakket - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Lees verder

NA ROCWB M001 - Accesspoints - Stichting ROC West-Brabant
Lees verder

Technische materialen - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

Europese aanbesteding Beheer van de OCC Kennisnet - Stichting Kennisnet
Lees verder

10500011470 - JustID - Projectmanager - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

ONL - Bouwrijp maken landstation - Net op Zee - HKZ - TenneT TSO
Lees verder

Stadspas (voor de Meedoenregeling) - gemeente Nijmegen
Lees verder

UTP 10095108 Senior AO/IC deskundige - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lees verder

Peritoneale dialyse - Erasmus MC
Lees verder

Levering van voertuigbanden en gerelateerde dienstverlening - Gemeente Rotterdam
Lees verder

31143301: GOVa 6b: baggerwerkzaamheden Zuid-Nederland, fase 2 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

UTP 10096298 Functioneel Beheerder Defensiepas - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Vrijwillige aankondiging van een gegunde opdracht overeenkomstig artikel 4.15 lid 2 aanhef en sub a Aanbestedingswet 2012: levering elektriciteit (Nederlandse wind). - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Lees verder

Marktconsultatie SDE+ subsidies berekeningen - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

Ontwerpers nieuwbouw Politie huisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn - Politie
Lees verder

Vervoer op maat SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Lees verder

31137165: Inrichten en exploiteren Meldpunt en Helpdesk imV3 deskundigheid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Tiel - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Lees verder

Advertenties - Provincie Drenthe
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Hogeschool Utrecht
Lees verder

Adviseur Systeem Engineering 1fte, SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

EA IT Hardware - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

Europese Aanbesteding distributie leermiddelen van de Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Lees verder

Kantoormeubilair - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Lees verder

Europese aanbesteding accountantsdiensten - Helicon Opleidingen
Lees verder

Vrijwillige aankondiging van een gegunde opdracht overeenkomstig artikel 4.15 lid 2 aanhef en sub a Aanbestedingswet 2012: levering elektriciteit - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Maaionderhoud Bestek 5 S1 Almelo - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Mass Spectrometer QTOF - Universiteit Leiden
Lees verder

Verbindingsweg Stompwijk - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Lees verder

Realisatie Multisportaccommodatie Binnentuin gemeente Rucphen - Gemeente Rucphen
Lees verder

Desktop bridge simulator - STC-Group Scheepvaart en Transport
Lees verder

KVK - Catering- en Banquetingdiensten - Kamer van Koophandel
Lees verder

Parkeerbeheer Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Lees verder

Keuring, onderhoud en levering van Arbeidsmaterialen - ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek en Mobiliteit, School voor kunst, cultuur en media, School voor Bouwtechniek, S
Lees verder

Inhuur tijdelijk onderwijzend personeel - Centraal Bureau Stichting OZHW
Lees verder

Market Consultation Decision Support Tool ATC-NL - Luchtverkeersleiding Nederland
Lees verder

Archiefbeheersysteem Stadsarchief - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Lokale maatwerkvoorzieningen Wmo - Gemeente Dronten
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaak voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Lees verder

Uitvoeren van promotie en acquisitieactiviteiten ter bevordering van het aantal zeescheepvaartondernemingen in Nederland en de Nederlandse vlag - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

Adviseur leveranciersmanagement DSO Omgevingswet - VNG Realisatie
Lees verder

Reinigen en inspecteren riolering gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Lees verder

Dagelijks onderhoud riolering gemeente Gouda - Gemeente Gouda
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.