vrijdag 7 december 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over werkprogramma Adviescollege Toetsing Regeldruk

Kamerbrief over werkprogramma Adviescollege Toetsing Regeldruk
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over het werkprogramma 2019 van het onafhankelijke Adviescollege Toetsing Regeldruk.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij wetsvoorstel wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de kansen van de Nederlandse batterij-industrie
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van Agnes Mulder, Amhaouch en Omtzigt (allen CDA) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over kansen voor Nederlandse batterij-industrie.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het bericht 'Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen'
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op het bericht 'Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen'.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming'
Minister Wiebes (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft de vragen over het bericht 'Hoe minder kernenergie, hoe groter de opwarming' te beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over deelname Kamerleden aan COP24
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met de bevestiging deelname Kamerleden aan COP24.
Lees verder

Beantwoording vragen over lekkage aardgascondensaat door NAM bij Farmsum
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen over lekkage aardgascondensaat door NAM bij Farmsum.
Lees verder

Wetsvoorstel Bedenktijd voor het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap.
Lees verder

Memorie van Toelichting Bedenktijd voor het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.