woensdag 5 december 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over een windmolenpark in Drenthe

Beantwoording Kamervragen over een windmolenpark in Drenthe
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Moorlag (PvdA) over een windmolenpark in Drenthe.
Lees verder

Antwoorden op schriftelijke vragen voor de Telecomraad te Brussel
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen over de Telecomraad.
Lees verder

Kamerbrief over het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Minister WIebes (EZK) geeft de Eerste Kamer een reactie op de vragen van de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). De vragen gaan over het ontwerp van de ministeriƫle regeling, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en de Mijnbouwregeling ter uitvoering van de wet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Kamerbrief over Uitspraak Visser Vastgoed
Staatssecretaris Keijzer (EZK) gaat met deze brief, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in op de toezegging die zij heeft gedaan in het AO over de Winkeltijdenwet van 1 februari 2018.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op amendement over beperking van temperatuurstijging
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op amendement nr. 74 over het niet bijdragen aan een beperking van de temperatuurstijging.
Lees verder

Kamerbrief over vertraging implementatie amendement Wet Voortgang Energietransitie full disclosure
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de vertraging van de implementatie van het amendement omtrent Wet Voortgang Energietransitie (full disclosure).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het lekken van aardgascondensaat door de NAM in Farmsum
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen over het lekken van aardgascondensaat door de NAM in Farmsum.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het aardgascondensaat verlaadstation in Roodeschool
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) over de overslaginstallatie van het bedrijf Noordgastransport in Roodeschool.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over natuurvernietiging als gevolg van delving van mineralen voor energietransitie
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD). Het Kamerlid stelde vragen over de blinde vlek van de Nederlandse overheid voor natuurvernietiging die het gevolg is van de delving van mineralen voor energietransitie.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.