maandag 3 december 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over overwegingen hoger beroep verjaringstermijn mijnbouwschade Limburg

Kamerbrief over overwegingen hoger beroep verjaringstermijn mijnbouwschade Limburg
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de overwegingen om hoger beroep in te stellen tegen de verjaringstermijn mijnbouwschade Limburg.
Lees verder

Beantwoording vragen over ontwerp-ministeriële regeling over wijziging Uitvoeringsregeling Gaswet en Mijnbouwregeling
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt schriftelijke vragen over de ontwerp-ministeriële regeling, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en de Mijnbouwregeling ter uitvoering van de wet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.
Lees verder

Kamervragen over het faillissement van energieleverancier EnergieFlex
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van lid Moorlag (PvdA) over de gevolgen van het faillissement van de energieleverancier EnergieFlex voor consumenten.
Lees verder

Kamerbrief over lastenverdeling burgers/bedrijven in de opslag voor duurzame energie
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over lastenverdeling burgers/bedrijven in de opslag voor duurzame energie.
Lees verder

Tekst wijziging artikel 4a (artikel F concept besluit tot wijziging van het Warmtebesluit) en toelichting
Lees verder

Kamerbrief over aanpassing concept besluit tot wijziging van het Warmtebesluitesluit
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over aanpassing concept besluit tot wijziging van het Warmtebesluit.
Lees verder

Kamerbrief met kabinetsappreciatie initiatief-Klimaatwet
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het standpunt van het kabinet over het initiatiefwetsvoorstel voor een Klimaatwet.
Lees verder

Kamerbrief tussentijdse voortgangsrapportage maatregelen afbouw gaswinning Groningen
Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging om uw Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van de maatregelen uit het basispad en over mogelijke aanvullende maatregelen. Ik constateer dat de maatregelen voor de afbouw van de Groningen gaswinning ruimschoots op schema liggen. In een gemiddeld jaar daalt het winningsniveau vanaf 2023 tot onder de vijf miljard Nm3 waarna definitieve beëindiging van de gaswinning in Groningen in zicht komt
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Schriftelijk overleg Energieraad 19 december 2018
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen over het Schriftelijk Overleg betreft de Energieraad van 19 december aanstaande.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.