donderdag 8 november 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Cateringdiensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Kindpakket, Armoedebestrijding - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Lees verder

Raamovereenkomst jaarlijks reinigen straat-/troittoir kolken en lijngoten - Gemeente Katwijk
Lees verder

Reparatie, onderhoud en banden voertuigen - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lees verder

Aankondiging gegunde opdracht inzake opdracht - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Overname arbeidsmobiliteitscontracten - Gemeente Utrecht
Lees verder

Afvaldienstverlening - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Lees verder

Herinrichting plein Sint Petrusbanden Heer Maastricht - Gemeente Maastricht
Lees verder

speciaal meubilair - Centraal Bureau voor de Statistiek
Lees verder

Accountantscontrole jaarrekening 2019-2022 - Gemeente Utrecht
Lees verder

Informatiebeheerder Centraal Informatiebeheer - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

mobiele spraak en data abonnementen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lees verder

UTP 10096154 Senior IT Informatiebeveiliger - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

UTP 10096157 Senior IT Informatiebeveiliger - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Marktconsultatie Rookgasbehandeling testsite batterijbranden Safety Fieldlab - Veiligheidsregio Twente
Lees verder

31109597: Prestatiecontract meerjarig onderhoud Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 2019-2023 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Brandverzekering VvE stadhuiscomplex - Gemeente Den Haag
Lees verder

EA PoC & Pilot Enterprise Content Management - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Licentie t.b.v. online cursussen - Avans Hogeschool te Tilburg
Lees verder

UTP 16447538 Toolspecialist - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Beheersysteem openbare verlichting - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Lees verder

06.0018 Rioolreconstructie Jagerslaan e.o Nieuw Amsterdam - Gemeente Emmen
Lees verder

Rioolreiniging en Inspectie 2018-2021 - Gemeente Papendrecht
Lees verder

Europese aanbesteding brandverzekering Veiligheidsregio en GGD Gelderland-Zuid - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Lees verder

Aanbesteding collectieve zorgverzekering t.b.v. VRAA, onderdeel Brandweer Amsterdam-Amstelland - N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)
Lees verder

Marktconsultatie Raamovereenkomst Intergrale Technische Advisering - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

UTP 10096156 Senior IT Informatiebeveiliger - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Raamcontract voor het inkopen van adviesdiensten om de veiligheid te borgen op het gebied van leiding- en proceswaterinstallaties. - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Zonnepark Bovenveld ROVA - N.V. ROVA Holding
Lees verder

Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen - gemeente Westland
Lees verder

Vrijwillige transparantie - Beschut werk - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening 'Best Value' - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

20180006/EA - Telecommunicatie (1) - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Lees verder

Energiefabriek West - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Elektrische Voertuigen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Lees verder

Dienstverlening Rentmeesters - Taxateurs. Perceel 2: Grondverwerving en/of -vervreemding - Provincie Overijssel
Lees verder

Dienstverlening Rentmeesters - Taxateurs. Perceel 3: Bijzondere dossiers - Provincie Overijssel
Lees verder

Dienstverlening Rentmeesters - Taxateurs. Perceel 1: Taxaties - Provincie Overijssel
Lees verder

041-2018 MARKTCONSULTATIE Adviesdiensten constructieve veiligheid kunstwerken - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van bulk-papier - Bestuursbureau Attendiz
Lees verder

Inhuur van IT-personeel - Universiteit Utrecht
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Pentest VPN Gatway (1) - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Flexibele arbeidskrachten Schoolbestuur Lauwers en Eems PO - Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
Lees verder

Mendix Advanced Developer, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Het ter beschikking stellen van sluiswachters ten behoeve bediening van het sluiscomplex IJmuiden - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Lees verder

Planontwikkeling en grondaanbieding voormalige sportterreinen Provily en Slibkuil te Krommenie - Gemeente Zaanstad
Lees verder

Multidisciplinaire Commando Unit (MCU) - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Lees verder

Programma oNeSap Business Change - NS Groep N.V.
Lees verder

Multi Service Provider (MSP) specifieke voertuigen - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Uitrukkleding Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Lees verder

F-16 Repair of ALQ-131 (unclassified) components - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Lees verder

Herinrichting Rijksstraatweg te Voorst, gemeente Voorst - 2018 - Gemeente Voorst
Lees verder

Uitvoeren pensioentoezegging - Stichting Raad voor Accreditatie
Lees verder

Aanschaf 12 DRIS displays voor R-net - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

NA Cordeo - Chromebooks - CorDeo Scholengroep
Lees verder

P-1004509 - Nieuwbouw gezondheidscentrum op Complex Nieuwe Haven te Den Helder - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Kwartiermaker Europese Samenwerking - Gemeente Delft
Lees verder

NA Het Sticht - Touchscreens - Het Sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
Lees verder

EU - WT2 Riool-, kolkenreiniging en rioolinspectie - Gemeente Rijssen-Holten
Lees verder

Marktconsultatie Replica's van monumentale Grestegels Maastunnelgebouwen - Gemeente Rotterdam
Lees verder

TenneT Netverliezen HS/EHS & Net op Zee - TenneT TSO
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.