woensdag 7 november 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Projectmanager Charlois, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Gronduitgifte Lingewijk - locatie Merwedekanaal - Gemeente Gorinchem
Lees verder

Supply Chain Analist, cluster Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Inkoopadviesdiensten - Gemeente Bergen op Zoom
Lees verder

Marktconsultatie Kennismanagement oplossing - Gemeente Groningen
Lees verder

Incidentenbestek waterschap Hollandse Delta 2018-2022 - Waterschap Hollandse Delta
Lees verder

Levering terrein- wegmeubilair, bebording en bebakening WSHD 2018-2022 - Waterschap Hollandse Delta
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding inzake energielabels en EPA-maatwerkadviezen diverse gebouwen van de gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Lees verder

Arbodienstverlening - Waterschap De Dommel
Lees verder

Uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest - Inhuur van beleids- en bedrijfsvoeringsfuncties binnen het sociaal domein - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Lees verder

Dagelijks onderhoud reinigen en inspecteren riolering gemeente Lelystad - Gemeente Lelystad
Lees verder

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Lees verder

Uitrukkleding Brandweer Twente - Veiligheidsregio Twente
Lees verder

Duurzaam Terreinonderhoud Zuiveringsbeheer - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Levering en installatie LC-HRMS t.b.v. Belastingdienst/Douane - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

EA ICT - Hardware Stichting OPONOA - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Lees verder

Matchen op werk - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten - Politie
Lees verder

101000..... NCTV Triage officer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Beveiliging - toezichthouder - Hotelschool The Hague
Lees verder

Onderhoud mechanische en elektrotechnische installaties voor waterbeheer en zuiveringsbeheer - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Nieuwbouw Citadel College vmbo b/k te Lent, EU-aanbestedingsprocedure Engineer & Build-aannemer - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Lees verder

Transport en verwerking afvalstromen milieustraat Zundert - Gemeente Zundert
Lees verder

Fiscale Monitor - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Landelijk - Duimstok civiele techniek Baan - ProRail B.V.
Lees verder

Cardio Fitness Apparatuur - Tilburg University
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Risicoanalyse software assessment - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Raamovereenkomst systeem -en kantoor software licenties ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Lees verder

Gemeentepagina Huis-aan-Huis krant - Gemeente Enschede
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat te Schinveld - Gemeente Onderbanken
Lees verder

Levering van ICT-hardware en bijbehorende dienstverlening - Veiligheidsregio Fryslân
Lees verder

Optimalisatie doorstroming Enschede Zuid - Gemeente Enschede
Lees verder

Pentest DWD - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Lees verder

15255 - Gevelvervanging Gebouw H (PKC) te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Rioolreconstructie Princenhage West fase 2 - Gemeente Breda
Lees verder

Sorteren en Vermarkten Oud Papier en Karton gemeente Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel
Lees verder

Aanbesteding Boordcomputers - Gemeente Assen
Lees verder

Levering van (E-)boeken - Christelijke Hogeschool Windesheim
Lees verder

Grootboekadministrateur voor jaarafsluiting (1FTE), vanaf december 2018 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Lees verder

Raamovereenkomst voor de koop van Polyelectroliet - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Lees verder

Aanbesteding helpdesk NIPA - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Europese aanbesteding telefonie - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Lees verder

Stroomvoorziening kermis - Gemeente Best
Lees verder

Reiniging en inspectie vrijvervalriolering 2019 in de gemeente Waadhoeke - Gemeente het Bildt
Lees verder

Radio parts & accessories of the FM 9000 Series - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Lees verder

Implementatie KAR-systeem op buslijn 55 - GVB Exploitatie BV
Lees verder

Sociale en Specifieke Dienst Postdiensten - Vitens N.V.
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud van debietmeters Flow 2000 van Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Vervangen kademuren Oude Doelenkade en Otto's brug - Gemeente Hoorn
Lees verder

Technische adviesdiensten programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Lees verder

Herinrichting plein Sint Petrusbanden Heer Maastricht - Gemeente Maastricht
Lees verder

Marktconsultatie VECOM-apparatuur - GVB Activa B.V.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.