dinsdag 6 november 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Handymandiensten - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

Aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (Gemeente Noardeast-Fryslân per 01-01-2019) - DDFK Gemeenten
Lees verder

Reconstructie Openbare Verlichting 2018 - Gemeente Medemblik
Lees verder

Inzetplanning en plannen & roosteren - Stichting Saxion
Lees verder

Landelijk - Akoestisch onderzoek doorgaand spoor en emplacementen - ProRail B.V.
Lees verder

Market Consultation New Monitoring & Control System - Luchtverkeersleiding Nederland
Lees verder

Preventief onderhoud minigemalen, gemeente Veere - Gemeente Veere
Lees verder

levering en onderhoud van electronische brancards - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, sector Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Lees verder

aanschaf ambulances - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, sector Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
Lees verder

Burgerzaken applicatie - Gemeente Epe
Lees verder

ICT Infrastructuur voor Werkzaak Rivierenland - Regio Rivierenland
Lees verder

Market consultation bike parking camerasystem/Marktconsultatie camerasysteem fietsenstalling - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

aanbesteding brandstoffen - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, sector Regionale AmbulanceVoorziening Hollands Midden
Lees verder

10100027544 NCTV Triage officer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Maaien en Schouw 2019 - Gemeente Langedijk
Lees verder

Arbodiensten - Regio Rivierenland
Lees verder

Collectieve zorgverzekering t.b.v. inwoners gemeente Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen - Gemeente Oud-Beijerland
Lees verder

Sanitaire voorzieningen - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Onderhoud openbare ruimte gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Lees verder

Jeugdcoach op School - Gemeente Lansingerland
Lees verder

Energiefabriek Hengelo fase 2 - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Onderhoud primaire waterkeringen WSHD 2019 - 2022 - Waterschap Hollandse Delta
Lees verder

Breedspoortractoren - Waterschap Noorderzijlvest
Lees verder

Onderhoud NS Stations Bouwkundig Storingenherstel en Bouwkundig Onderhoud - NS Groep N.V.
Lees verder

Aanpassen nabezinktanks en retourslibgemalen RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel
Lees verder

Marktconsultatie: producent van warmte uit bio-energie installatie voor warmtenet Haarlem - Gemeente Haarlem
Lees verder

Klein materiaal en (elektrisch) gereedschap - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lees verder

A5.156.2018 Raamovereenkomst maaltijdvoorziening - Servicepunt71
Lees verder

Hulpdiensten binnen Europa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Hulpdiensten binnen Europa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Lees verder

Schoonmaakintermediair - Politie
Lees verder

DTaP-IPV-Hib-HepB vaccines - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

APPLICATIE BACKOFFICE JEUGDHULP - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Lees verder

MBOP - 7 VP Bewijzen - ProRail B.V.
Lees verder

MBOP - 8 ICTO 6 - ProRail B.V.
Lees verder

Nieuwe software ter vervanging huidige software - Stichting Nidos
Lees verder

DT-IPV Vaccines - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

MenACWY vaccines 2018 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

TdaP-IPV vaccines - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

Levering aardgas en elektriciteit - Gemeente Utrecht
Lees verder

Bouwteampartner / aannemer Restauratie Domtoren - Gemeente Utrecht
Lees verder

Integrated Library System - Universiteit Utrecht
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding Multifunctionals - Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon
Lees verder

Reconstructie en herinrichting N616 in Erp - Gemeente Meierijstad
Lees verder

Financieel en E-HRM systeem - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

EA Pentesten - CAK
Lees verder

Verzekering Wagenpark en landmaterieel - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Beheer en Onderhoud aan Gebouw Gebonden Installaties en/of Verbetering binnenklimaat en energiebesparing voor Stichting LMC Voortgezet Onderwijs - Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Marktsessie Programma ERTMS - ProRail B.V.
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel
Lees verder

A5.154.2018 Levering brandstoffen in bulk gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude - Servicepunt71
Lees verder

Samenwerking in de keten (SIDK) - Brabant Water NV
Lees verder

31063611: het ontwerpen en uitvoeren van groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo (perceel 1) en onderhoud complex Spooldersluis (perceel 2) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Europese aanbesteding deurwaardersdiensten tbv LBIO - Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

ANPR Backoffice - Politie
Lees verder

VMS Veiligheidsregio Noord en Zuidoost Brabant - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Meerinzicht - Meerinzicht
Lees verder

Tijdelijke opdracht cateringdienstverlening ten behoeve van CDV Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

Beheer en onderhoud 10kV en 23kV installaties - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Webbased Leer management systeem (LMS), met bijbehorende makelaarsfunctie - Gemeente Delft
Lees verder

Bouwteam Renovatie Kiltunnel Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Lees verder

Warme- en koude drankenautomaten Provincie Fryslân - Provincie Fryslân
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering en Goed werkgeverschap verzekering - Gemeente Edam-Volendam
Lees verder

PV installaties 9 locaties HDSR - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Bibliotheeksysteem - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lees verder

Schoonmaak - RAV Brabant Midden-West-Noord
Lees verder

Advies- en onderzoeksopdrachten over financiën en bekostiging van medeoverheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Marktconsultatie Pre-employment test beeldschermanalisten Douane - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

ONT-2013-001: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Marktdialoog Regio Haaglanden Jeugd 2020-2024 - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Lees verder

Catering provincie Fryslân - Provincie Fryslân
Lees verder

Marktconsultatie Centrale Telecommunicatie omgeving obv Skype for Business - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding WMO Trapliften 2019 e.v. - Gemeente Oss
Lees verder

Beveiligingsdiensten en Alarmopvolging - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur Derden - Kind en Onderwijs Rotterdam - Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Lees verder

Horizon Scanning System Market Consultation - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees verder

CAPP Planning & Scheduling - Havenbedrijf Rotterdam NV
Lees verder

E-HRM pakket: marktconsultatie - Stichting Breda University of applied sciences
Lees verder

Vernieuwing contactcenter behoefte (CPaaS) - Sociale Verzekeringsbank
Lees verder

Marktconsultatie Reconstructie en Groot onderhoud N274 - Provincie Noord-Holland
Lees verder

Reconstructie Haven Boven Hardinxveld - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Lees verder

Planuitwerking sloop bestaand rioolwaterzuivering Utrecht - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Reconstructie Hengelder te Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Lees verder

Uitbreiding en renovatie Nikhef te Amsterdam - projectmanagement - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.