zaterdag 10 november 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Pentest Portaal Toezicht - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Lees verder

Dienstverlening en Levering van Circulair (Kantoor)meubilair - Gemeente Groningen
Lees verder

Realisatie en levering speel- en beweegvoorzieningen - Gemeente Almere
Lees verder

Re-Tender Offline Worldwide Imagery Basemap - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Europese Aanbesteding Hardware - Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Lees verder

Inhuur: Senior medewerker techniek - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Levering zwembad chemicalien - NV SRO
Lees verder

Inhuur: Senior medewerker techniek met elektromechanische achtergrond - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Levering van tolken - Gemeente Groningen
Lees verder

Schilderwerk vastgoed gemeente Assen 2019-2029 - Gemeente Assen
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van kantoordrukwerk en promotioneel drukwerk (2 percelen) - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Lees verder

Gemeente Coevorden - Europees openbare aanbesteding Onderhoud Openbare Verlichting - Gemeente Coevorden
Lees verder

Marktconsultatie 'aanleg en beheer wandel-/ruiternetwerken'. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Market Survey Remote Tower Operations - Luchtverkeersleiding Nederland
Lees verder

Video Management Systeem (VMS) en Camera 's - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Technisch onderhoud vastgoed WUR - Werktuigbouwkundige installaties - Wageningen University & Research
Lees verder

Adviseur Bedrijfsbureau Cluster Ruimte - gemeente Westland
Lees verder

Inhuur schip WOT schelpdieren - Wageningen University & Research
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud parkeerautomaten - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Herinrichting sportpark de Boekhorst - Gemeente Noordwijkerhout
Lees verder

Europese Aanbesteding "Planning- en Controlsysteem" - Gemeente Eindhoven
Lees verder

Ontwerpteam t.b.v. nieuwbouw Sluisbuurt, Amsterdam - Hogeschool Inholland
Lees verder

Uitbreiding Mediacollege Amsterdam - Media College
Lees verder

Hosting en beheer SAP - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Lees verder

onderhoud E&W installaties datacenters - Politie
Lees verder

Natuurbrandvoertuigen - Veiligheidsregio Twente
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de implementatie van ISO27001 - Provincie Zeeland
Lees verder

Druk- en printwerk inclusief verzending - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Lees verder

Billboards en informatieborden - gemeente Haarlemmermeer - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Inhuur Personeel - GGD Drenthe
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair, Perceel 2 maatwerk meubilair - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening t.b.v. Houtens - College De Heemlanden SGM voor Havo Atheneum
Lees verder

Levering van ICT-hardware en bijbehorende dienstverlening - Veiligheidsregio Fryslân
Lees verder

Plaatsen van offline advertentie-uitingen WSHD 2019-2023 - Waterschap Hollandse Delta
Lees verder

Inhuur Ambulancediensten VRR - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lees verder

Plateau Schoonmaakonderhoud, Vloeronderhoud en Glasbewassing - Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Lees verder

Développement de l'état de droit au Mali - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

KVK - Auditdiensten - Kamer van Koophandel
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwbouw Mosae Vita Maastricht UMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Leveren, plaatsen en exploiteren van A0-tweezijdige reclameframes - Gemeente Heerenveen
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken locatie de Lichtenberg te Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Lees verder

Europese aanbesteding Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Soest - gemeente Soest
Lees verder

Bouwteampartner nieuwbouw ijsbaan zwembad Hoogeveen - Gemeente Hoogeveen
Lees verder

Ombouw regelkamers Westpoort & Buitenveldert, fase 1 Westpoort Warmte, leveringen - N.V. Nuon Energy
Lees verder

Vrachtwagens t.b.v. Domeinen Roerende Zaken - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Cryo-Correlative Fluorescence Electron Microscopy Workflow - Technische Universiteit Eindhoven
Lees verder

Beheer en onderhoud gebouwgebonden installaties en bouw NUOVO Scholengroep - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht
Lees verder

EA Verf en verfbenodigdheden - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Reisverzekering Rijksuniversiteit Groningen - Rijksuniversiteit Groningen
Lees verder

Europese aanbesteding met betrekking tot Kantoormeubilair - Provincie Flevoland
Lees verder

Passive Sampler Measurements of Ammonia in nature Areas - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

EA Talent Primair Touchscreens - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Lees verder

Europese aanbesteding service level management, informatiemanagement en ICT-projectmanagement - Stichting Het Nieuwe Instituut
Lees verder

Marktconsultatie TV abonnementen - Politie
Lees verder

Europese aanbesteding 'Energiescans organisaties inclusief monitoring energiegegevens 2019-2022' (1) - Omgevingsdienst West Holland
Lees verder

Print-, kopieer- en scanfaciliteiten Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Lees verder

Europese aanbesteding afvalverwijdering - Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
Lees verder

UMCG breed beeldmanagementsysteem - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lees verder

WMO-hulpmiddelen voor gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Lees verder

CT16-17 Renovatie riolering Heren van Brechtlaan en omgeving - Gemeente Werkendam
Lees verder

Senior adviseur informatiesamenleving - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.