dinsdag 6 november 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxonmobil

Antwoorden op Kamervragen over het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxonmobil
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het akkoord op hoofdlijnen met Shell en Exxonmobil.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in de vragen van de Kamerleden Bromet en Van der Lee (beiden GroenLinks) over het stimuleren van economische sectoren rond de Waddenzee.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Opinie Veiligheid Groningers staat zeker voorop'
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht 'opinie veiligheid Groningers staat zeker voorop.'
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel
Antwoorden van minister Wiebes (EZK) op de vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) over bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wachttijden ondernemers om zich in te schrijven in het handelsregister Kamer van Koophandel
Antwoorden van staatssecretaris Keijzer (EZK) op de vragen die zijn gesteld door de leden Wörsdörfer en Lodders (beiden VVD) over de wachttijden voor ondernemers om zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Lees verder

Kamerbrief over start eerste projecten Nationaal Programma Groningen
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de start eerste projecten Nationaal Programma Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over plan van aanpak versterking Groningen
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de plan van aanpak versterking Groningen.
Lees verder

Kamerbrief - Plan van aanpak versterking Groningen
Brief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer over het Plan van aanpak versterking Groningen dat de Nationaal Coördinator Groningen op 2 november heeft gepresenteerd aan de regio, de maatschappelijke organisaties en het Rijk. In lijn met het Mijnraadadvies is de nieuwe aanpak tweeledig: focus op de woningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen en het versnellen van de versterking met een gestandaardiseerde aanpak. Besloten is om het plan van aanpak zo snel mogelijk in uitvoering te brengen.
Lees verder

Kamerbrief over uitspraak rechtbank Limburg over Waarborgfonds mijnbouwschade
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitspraak van de rechtbank Limburg inzake Waarborgfonds mijnbouwschade.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.