dinsdag 30 oktober 2018

Onderzoeken meldingsplichtige ongevallen sector Metaal t/m juli 2018

Onderzoeken meldingsplichtige ongevallen sector Metaal t/m juli 2018
Dit jaar is de Inspectie SZW 141 ongevalsonderzoeken gestart in de Metaalsector, naar aanleiding van een meldingsplichtig ongeval met in totaal 145 slachtoffers. Acht van de slachtoffers zijn overleden ten gevolge van het ongeval.
Lees verder

Inspectie SZW ontrafelt schijnconstructies
De afgelopen jaren zijn er door de Inspectie SZW 157 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies. In 61 gevallen konden er overtredingen worden vastgesteld. De boete die gegeven is loopt in de miljoenen euro's. In acht gevallen is het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor nader strafrechtelijk onderzoek. Zo heeft de Inspectie SZW onwenselijke constructies ontrafeld in onder meer de 24-uurszorg, werkconstructies met schijnzelfstandigen en gefingeerde dienstverbanden.
Lees verder

Werkgevers bestraft om gesjoemel met kennismigranten
De Inspectie SZW en IND treden stevig op tegen werkgevers die de regels van de kennismigrantenregeling overtreden. Bij een gezamenlijk inspectieproject zijn 24 werkgevers van kennismigranten bezocht. Een derde van deze werkgevers is beboet omdat daadwerkelijk misstanden zijn geconstateerd. Ook is de erkenning van een aantal bedrijven - die daarmee snel kennismigranten in dienst kunnen nemen– ingetrokken, evenals de verblijfsvergunningen van kennismigranten. De Inspectie SZW legde acht...
Lees verder

Twee mannen aangehouden wegens dodelijk arbeidsongeval
De directeur van een asbestbedrijf uit Kampen en een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering zijn aangehouden naar aanleiding van een dodelijk arbeidsongeval in juni dit jaar. Beiden worden verdacht van het nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen op de saneringslocatie, het beïnvloeden van getuige en valsheid in geschrifte. De aanhouding van de twee is gebeurd door de Recherche Inspectie SZW in opdracht van het Functioneel Parket.
Lees verder