dinsdag 30 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding voor de levering en onderhoud van trapliften - Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Lees verder

Onderhouden van de roosterreiniging van de zuiveringsinstallaties (DIG-10274) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Handelsdiesel NATO code F54 - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Afvalwater Persleiding 2.0 (AWP 2.0) - Realisatie leidingendeel - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

Groot onderhoud Tolbrug, Vlietlandbrug en Overhaalbrug - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Vervoer ambtelijke top - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

Glasbewassingsdiensten tbv Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lees verder

Sociaal en Persoonlijk Functioneren (SPF) en Individuele Begeleiding (IB) Wmo - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Lees verder

Naarden-Bussum - Realisatie station - ProRail B.V.
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

EU-211 Schilderwerken hoogspanningsmasten (>= 110 kV). - TenneT TSO
Lees verder

Bestrijding Exotische Waterplanten (DIG-9501) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Selectie architect nieuwe werklocatie en buitendienstlocatie gemeente Molenlanden - Gemeente Molenwaard
Lees verder

Architecten Functionele aanpassingen - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

Sanitaire voorzieningen tbv Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en ministerie van Defensie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lees verder

Winterdienstmaterieel gemeente Uden - Gemeente Uden
Lees verder

Asbest inventarisatie en adviesdiensten - Vrije Universiteit Amsterdam
Lees verder

31063611: het ontwerpen en uitvoeren van groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo (perceel 1) en onderhoud complex Spooldersluis (perceel 2) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Bodemsanering, Bouwrijpmaken, Verbeterde damwandconstructie en Beheerfase EMK terrein e.o. te Krimpen aan den IJssel - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Lees verder

Aanbesteding Telefonie - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

Constructieve specialistische schoonmaak - NS Groep N.V.
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende realisatie VTS systeem Waldadar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

tijdelijke inzet pendelbusvervoer t.b.v. HOV Schiphol-Oost - Provincie Noord-Holland
Lees verder

Machinaal vegen - Gemeente Purmerend
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende realisatie VTS systeem Waldadar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Beheer en schoonmaak sporthal De Timp en Pittelohal - Gemeente Assen
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende realisatie VTS systeem Waldadar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende realisatie VTS systeem Waldadar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende realisatie VTS systeem Waldadar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Groningen
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Inhuur Flexwerkers - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Lees verder

Vooraankondiging "het ter beschikking stellen van een EC 135 simulator" - Politie
Lees verder

Risicoanalyse SSR Omgeving - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Lees verder

- TER INFORMATIE- Wegenprojecten in Noord-Brabant 2018 e.v. - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

Afmedling gunningen Dynamisch Aankoopsysteem inhuur extern personeel - Gemeente Breda
Lees verder

Opvang en verzorging van landbouwhuisdieren en paarden - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Accountantsdiensten 2019 - 2026 - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lees verder

Consultatie levering diensten over nieuw passief breedbandnetwerk in Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Lees verder

Laboratoriumverbruiksartikelen, chemicalieen en reagentia - Hogeschool Inholland
Lees verder

Levering handelsgebruikelijk hang- en sluitwerk - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Lees verder

Marktconsultatie inzake ontwerp en aanleg, onderhoud en beheer breedbandnetwerk Regio Rivierenland - Regio Rivierenland
Lees verder

Market consultation for a Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Snelle breedbandfaciliteiten - Regio Rivierenland
Lees verder

Market consultation for a Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Uitzendkrachten - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Lees verder

Projectmanagement (inclusief Bouwtoezicht) - Tilburg University
Lees verder

Accountantsdienstverlening 2019-2022 - Gemeente Terneuzen
Lees verder

Aanbesteding Arbodienstverlening - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Lees verder

Horizon Scanning System Market Consultation - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees verder

016-2018 Vervanging lichtmasten en armaturen OV, gebied 1 - gemeente 's-Hertogenbosch
Lees verder

Gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat periode 1-7-2018 tm 30-9-2018 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

EA AKR en Stuf-WOZ verwerking 2018 GBLT - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Ballastrichtlijnen - ProRail B.V.
Lees verder

Gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat periode 1-4-2018 tm 30-6-2018 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Slootbeheer Railside - ProRail B.V.
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

EITI – Reconciliation of company payments and government revenues in the Netherlands extractive industry sector - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Beplanting Centrumplan Gilze Parkdeel - ABG-organisatie
Lees verder

Bestek 625-2018 Onderhoud OVL Haaksbergen 2019-2021 - Gemeente Haaksbergen
Lees verder

Raamovereenkomst transport van kunstobjecten Boijmans Van Beuningen - Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
Lees verder

Levering waterstof t.b.v. openbaar vervoer concessie GD 2020 - Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen en Drenthe
Lees verder

De Kop - ondergrondse verbinding - Gemeente Enschede
Lees verder

Marktconsultatie Strooimaterieel - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering en Goed werkgeverschap verzekering - Gemeente Edam-Volendam
Lees verder

Campus Kerkrade Marktconsultatie - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Lees verder

Kolkenreiniging gemeente Ouder-Amstel en gemeente Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Lees verder

FM / Reproductie, Schiphol Nederland B.V. - Schiphol Nederland BV
Lees verder

Watermistinstallatie beddenhuizen UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lees verder

Aanbestedingsdocument Kopieer- en Printapparaten Willem Van Oranje Scholengroep - Willem van Oranje/Willem van Oranje College
Lees verder

Schoonmaak en glasbewassing Stadhuis en gemeentelijke panden - Gemeente Almere
Lees verder

Het op afroep leveren van divers werkplekhardware ICT componenten en supply's - Gemeente Leeuwarden
Lees verder

Schoonmaakonderhoud en glasbewassing Pax Christi College - Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en Het Land van Maas en Waal
Lees verder

Aankondiging van een gegunde opdracht: Gunningen waterkracht 1 juni 2018 tot en met 30 september 2018 - Waterkracht - Waterschap Zuiderzeeland
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.