zaterdag 27 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Aanbesteding Boordcomputers - Gemeente Assen
Lees verder

Aanschaf, onderhoud en stemmen vleugels en Piano's - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Lees verder

Market consultation for a Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Inkoop straatbakstenen Vaassen - Gemeente Epe
Lees verder

market consultation dip-coater - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Lees verder

Raamovereenkomst Levering, plaatsing en onderhoud van bebording - provincie Zuid-Holland
Lees verder

Realisatie kademuur Kleine Veenkade en beschoeiing Van Boecopkade - Gemeente Den Haag
Lees verder

Europese aanbesteding Politie Bouwmeester - Politie
Lees verder

Reg. Procesbegel. Leerlingdaling VO - IUC-Noord
Lees verder

Regenereerapparatuur en Voedseltransportwagens - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Europese aanbesteding softwarelicenties - Regionale ICT-Dienst Utrecht
Lees verder

Gladheidbestrijding vanaf 2018 - Gemeente Hollands Kroon
Lees verder

UTP 16516640 Project Manager (nr. II) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Zorgadministratie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Onderhoud schuifpoorten en roldeuren (DIG-9674) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Hardware Datacenter (SDDC en EUC) - Gemeente Haarlem
Lees verder

EITI – Reconciliation of company payments and government revenues in the Netherlands extractive industry sector - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Groothandel - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

hardware datacenter (SDDC en EUC) - Gemeente Haarlem
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Railpads - ProRail B.V.
Lees verder

Beheer en Exploitatie Zwembad AquaAltena te Andel, Gemeenten Aalburg en Woudrichem - Gemeente Woudrichem
Lees verder

Telemarketingdiensten - Vereniging De Evangelische Omroep (Eo)
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Culemborg - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Tiel - Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
Lees verder

Landelijke Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan asfalt-, beton- en elementen verhardingen - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

19003-50 TBS personeel en materieel ROK Flevoland - Provincie Flevoland
Lees verder

Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties (RHEDCOOP). - Gemeente Tilburg
Lees verder

Horecamiddelen hospitality VPRO-BNNVARA-NTR-HUMAN - VPRO
Lees verder

Europese aanbesteding voor online communicatiesystemen - Stichting Nuffic
Lees verder

Europese aanbesteding Wagenparkverzekering ten behoeve van Veiligheidsregio Kennemerland - Veiligheidsregio Kennemerland
Lees verder

Levering en installatie van zonnestroomsystemen - Stichting Carmelcollege
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van Leermiddelen - TRIADE stichting voor katholiek primair onderwijs
Lees verder

Medische verbruiks- en gebruiksartikelen - GGD regio Utrecht
Lees verder

10100027427 - ICTU - Adviseur Keteninformatisering - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

EA Digitale Psychologische tests t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Warme drankenvoorziening gemeente Houten - Gemeente Houten
Lees verder

Bouw Campus Lelystad - Gemeente Lelystad
Lees verder

Onderhouden van de roosterreiniging van de zuiveringsinstallaties (DIG-10274) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

Juridische werkzaamheden op het gebied van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Regeling Fosfaatreductieplan - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Marktverkenning Fixed-wing drone - Wageningen University & Research
Lees verder

EA Raamovereenkomst ICT-Inhuur voor het ministerie van Defensie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Delta/Veluwezoom - Onderwijsleerpakket - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Lees verder

Dyslexiezorg 2019 - Gemeente Goeree-Overflakkee
Lees verder

Basis jeugd-GGZ 2019 - Gemeente Goeree-Overflakkee
Lees verder

Broker inhuur personeel - Stichting NL International Business
Lees verder

Europese Aanbesteding: Raamovereenkomst Onderhoud Sloebossen 2018-2022 - Gemeentehuis Borsele
Lees verder

Solo Amsterdam - Alliander N.V.
Lees verder

Taal en Ouder Betrokkenheid - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Lees verder

Senior Projectleider Bid Review en Contractmanagement - VNG Realisatie
Lees verder

Warme (en koude) dranken voorzieningen - Waterschap Rijn en IJssel
Lees verder

Adviseur Informatie Gestuurd Handhaven - Gemeente Delft
Lees verder

Nieuwbouw Sleepvlet WN 18 - Stichting Waternet
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.