vrijdag 26 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Integrated Library System - Universiteit Twente
Lees verder

31109125: het ontwerpen en uitvoeren van Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

aanschaf vrachtauto (chassis + kraan + haakarmsysteem) - Gemeente Meierijstad
Lees verder

ecologisch onderhoud - Gemeente Meierijstad
Lees verder

Bestek 2271 Onderhoud watergangen 2018-2019 - Provincie Gelderland
Lees verder

NHL Stenden EA Telefonie - Stichting Stenden Hogeschool
Lees verder

Actieve Netwerkcomponenten (aangepaste versie) - Stichting Wellant
Lees verder

17129-610 A6 aansluiting 9 en N727 - Provincie Flevoland
Lees verder

Maaibestek gemeente Velsen - Gemeente Velsen
Lees verder

Woonzorgzone Elsbroek (kopie) - Gemeente Hillegom
Lees verder

Integraal onderhoud buitenruimte Kwartieren Zuid 2019 en 2020 - Gemeente Amersfoort
Lees verder

AI 2018-0153 Boomveiligheids- en onderhoudsinspectie en registratie (BVR/BVO) Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Gevechtslaarzen, sokken en toebehoren - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Overname arbeidsmobiliteitscontracten - Gemeente Utrecht
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Hotelschool The Hague
Lees verder

Warme drankenautomaten en vending machine - Gemeente Stein
Lees verder

Energy consumption testing of household appliances - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering, onderhoud en reparatie van trapliften - Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Lees verder

Learning Service Provider - NS Groep N.V.
Lees verder

Onderhoud groenvoorziening en onderhoud verhardingen, gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Lees verder

Beheer & onderhoud gebouw en gebouw gebonden installaties Zeeuws Archief - Zeeuws Archief
Lees verder

Het opstellen van een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en Milieueffectrapportage ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Crailo - Gemeente Hilversum
Lees verder

Inhuur Ondersteuning Applicatiebeheer GIS - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Levering en onderhoud zelfpersende afvalbakken - Spaarnelanden N.V.
Lees verder

Ondersteuning bij trainingen voor organisatieadvies - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

1-D-14448-18: De beste dienstverlener van beveiligingssystemen voor Rotterdam. - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Projectmanager Boymans, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Inhuur/detachering Senior Adviseur Informatievoorziening (Technisch Architect) - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Aanbesteding multifunctionals, werkplekapparatuur en audio visuele middelen voor Stichting De BasisFluvius - Stichting Fluvius
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

GON-20-18-041-T01 Bouwteamopdracht Herinrichting Esplanade te Almere-Stad Centrum - Gemeente Almere
Lees verder

Digitale Toetssoftware - Universiteit Maastricht
Lees verder

Legmeer-West - Fase 456 - Bouwrijp maken - Gemeente Uithoorn
Lees verder

Waakvlam Mobiele Bemaling (DIG-9664) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

T&P20192025 | Raamovereenkomst | Paviljoen voor beurzen en bijeenkomsten voor het Rijksvastgoedbedrijf - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Europese aanbesteding Transport ontwaterd slib - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Lees verder

1-366-17 De beste begeleider en bemiddelaar van WW-kandidaten - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Aanbesteding accountantsdienst - Gemeente Horst aan de Maas
Lees verder

20113-10 Voorbelastingsbestek Gooiseweg fase 3 - Provincie Flevoland
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Accountantsdiensten 2019-2022 - Gemeente Oude IJsselstreek
Lees verder

31063611: het ontwerpen en uitvoeren van groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo (perceel 1) en onderhoud complex Spooldersluis (perceel 2) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

RFI Language workbench - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Promotieartikelen - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Terreinonderhoud gemeente Harderwijk, wijken Drielanden en Stadsdennen - Gemeente Harderwijk
Lees verder

Afvaldienstverlening Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Lees verder

Raamovereenkomst adviesdiensten: Technische adviseurs - VU medisch centrum
Lees verder

Raamovereenkomst adviesdiensten: Architecten - VU medisch centrum
Lees verder

Groen Gasinstallatie AWZI Harnaschpolder - Hoogheemraadschap van Delfland
Lees verder

Europese Aanbesteding Firewall - Stichting Lucas Onderwijs
Lees verder

Tekenwerkzaamheden & technisch informatiebeheer terrein en infrastructuur TU Delft - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Tekenwerkzaamheden & technisch informatiebeheer gebouwen en installaties TU Delft - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Forensische zorg 2018 - Dienst Justitiële Inrichtingen - Specialistisch Inkoop Centrum
Lees verder

Bestek 2200 Realisatie Spooronderdoorgangen Voorpoort en Nieuweweg Noord - Provincie Gelderland
Lees verder

Marktconsultatie Netwerken - Gemeente Utrecht
Lees verder

Afsluiten raamovereenkomst voor Opmaak, Planning, Verzending Klantuitingen - Stichting Waternet
Lees verder

EA Sonde en Drinkvoeding - Radboud universitair medisch centrum
Lees verder

Marktconsultatie CAD-werkplek - Gemeente Utrecht
Lees verder

Leveren en plaatsen van PV panelen - Gemeente Den Haag
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud Zuiderzeemuseum - Stichting Zuiderzeemuseum
Lees verder

Ingenieursdiensten Arnhem - Gemeente Arnhem
Lees verder

Ingenieursproducten Arnhem - Gemeente Arnhem
Lees verder

SCADA automatisering Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Participatie en integratie statushouders Velsen 2018 - Gemeente Velsen
Lees verder

Mobiele- en camerhandhaving - Gemeente Schiedam
Lees verder

Projectleider Jongvolwassenen - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lees verder

Vitaal centrum Duiven - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.