donderdag 25 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

aanbesteding leveren bedrijfswagens en materieel - SED Organisatie
Lees verder

Ceramstraat, nieuwbouw werkplaats - Gemeente Tilburg
Lees verder

Opzet Watercloud Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Lees verder

EA Disposable staal instrumentarium - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Lees verder

Busvervoer - Chr SGM op Ref Grondsl voor Pro, Lwoo, Vmbo, HAVO EN VWO
Lees verder

Ovens bakkerij en rijskasten - Rijn IJssel
Lees verder

Horeca benodigdheden - Rijn IJssel
Lees verder

Bakkerij koelingen en benodigdheden anders dan ovens - Rijn IJssel
Lees verder

Consultation dilution refrigerator - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Inzameling en verwerking oud papier en karton uit huishoudens - Gemeente Drimmelen
Lees verder

Multifunctionals - Centraal Bureau Stichting OZHW
Lees verder

Susteren- Uitvoering herstel keerwandenperron station Susteren - ProRail B.V.
Lees verder

Landelijk - Milieuhygienisch (Bodem) onderzoek - Deelopdracht 201820 Geldermalsen Bodemonderzoek - ProRail B.V.
Lees verder

Europese Openbare Aanbesteding Client hardware en servers - Waterschap Vallei en Veluwe
Lees verder

Gunning Wegkennisbank - NS Groep N.V.
Lees verder

Spoorlaan, ontwerp, aanleg en onderhoud groenvoorzieningen - Gemeente Tilburg
Lees verder

Storage, Server en Back-up - Grafisch Lyceum Rotterdam
Lees verder

Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk voor de jeugdhulpregio's Alkmaar e.o., IJmond, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland - Gemeente Alkmaar
Lees verder

Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval in de gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Lees verder

Aanbesteding Afvalinzameling - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, SWbestuur v bijzonder en openb onderw
Lees verder

Microscopen voor tandheelkundige opleiding, onderzoek, patiëntenzorg en tandheelkundige diagnostiek - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Lees verder

Aanbesteding Arbodienstverlening - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Lees verder

Gladheidbestrijding, provincie Groningen - provincie Groningen
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - GVB Activa B.V.
Lees verder

Woonrijp maken Made Oost - Gemeente Drimmelen
Lees verder

Inzamelen en verwerken van oud papier en karton, glas en kca in de gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Lees verder

Onderhoud verhardingen Weert-Nederweert 2019-2022 - Gemeente Weert
Lees verder

Export Coaching and Training of Small Scale Tour Operators in the Myanmar - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Sanitaire artikelen - Gemeente Enschede
Lees verder

Warme drankenautomaten - Politie
Lees verder

Marktconsultatie voor de het realiseren van een duurzame, circulaire parkeergarage Rotterdamseweg - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Flexibele arbeidskrachten gemeente Rijswijk en gemeente Delft - Gemeente Rijswijk
Lees verder

Inleen personeel Promen - Promen
Lees verder

Wagenpark verzekering - Gemeente Utrecht
Lees verder

Marktverkenning Transcraniële Magneet Stimulatie apparatuur - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Nieuwbouw MFC BS Rockanje - integrale uitvoeringsopdracht - Gemeente Westvoorne
Lees verder

Concessie restcapaciteit WAN-netwerk GlasLokaal - Stichting Glaslokaal
Lees verder

AI 2018-0344 RAW-raamovereenkomst Noodvoorzieningen en beheersmaatregelen voor walmuren in de Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

31037898: Aankondiging van een wijziging verhelpen van storingen aan verlichting. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

31037898: Aankondiging van een wijziging verhelpen van storingen aan verlichting. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

NHL Stenden EA Werkplekapparatuur - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering Gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Lees verder

31037898: Aankondiging van een wijziging verhelpen van storingen aan verlichting. - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Bedrijfscatering - Provincie Noord-Brabant
Lees verder

NCTV 10100027837 Adviseur/Projectleider Infrastructuur Architectuur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Levering Hardware voor 4 Gemeenten (Gemeente Westland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp) - gemeente Westland
Lees verder

Selectie, implementatie en beheer van een cloudoplossing voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving - Provincie Limburg
Lees verder

Purchase-to-pay software - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Lees verder

Best Value aanbesteding Servicedesk ICT - RDW
Lees verder

Europese Aanbesteding Onderwijsleerpakket - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Lees verder

Nieuwbouw Kantoorgebouw en Milieustraat t.b.v. Gemeenschappelijke regeling Cure Eindhoven - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Lees verder

Aanschaf, beheer en onderhoud van instrumenten waterkwaliteit - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Raamovereenkomst voor de aanschaf en onderhoud van meerdere stoven en incubatoren - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

Oldenzaalsestraat, oplossen waterproblematiek - Gemeente Enschede
Lees verder

Europese aanbesteding Financiële audit diensten - Dienstencentrum voor de Rechtspraak
Lees verder

Lockers voor het Bonhoeffer College - Stichting Carmelcollege
Lees verder

Levering en onderhoud volledig elektrisch aangedreven voertuigen (BEV) - Gemeente Noordoostpolder
Lees verder

SURF AV-middelen - SURFmarket B.V.
Lees verder

Flexibele arbeid (Uitzendkrachten en Payrolling) - Waterschap Brabantse Delta
Lees verder

VTH Applicatie - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Lees verder

Aankondiging van publiekrechtelijke vergunningverlening - Gemeente Lelystad
Lees verder

Raamovereenkomst levering 20 kV schakelinstallaties - Enduris B.V.
Lees verder

Bloedgroep bepaling apparatuur - Academisch Medisch Centrum
Lees verder

Eindejaarsgeschenken (cadeaubonnen voor EZK en LNV) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Levering Standaard Software en daaraan gerelateerde Dienstverlening - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Lees verder

Financial expertise in the Financial Sector excluding pensions and insurance services - De Nederlandsche Bank N.V.
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem Zomermaaien moerasvegetaties Weerribben - Staatsbosbeheer
Lees verder

Het leasen van een warmteopwekinstallatie voor zwembad de Sniep te Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Lees verder

Inkoopadministrateur, afdeling Inkoop - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Initiatief Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ), onderdeel van bouwcampustraject Dutch Coastline Challenge (DCC) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Vorming Belastingobjecten - Stichting Waternet
Lees verder

Europese aanbesteding gebruikershardware en professionele hardware - Regionale ICT-Dienst Utrecht
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.