woensdag 24 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding betreffende de engineering, bouw en het onderhoud van een mobiele meettrailer voor de monitoring van lozingen van (afval)water en de verwerking en opslag van de uit de meettrailer gegenereerde data. - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Regionale J&G coaches VO 2019-2021 (2022,2023,2024) - Gemeente Alkmaar
Lees verder

Regio Randstad Noord - Realisatie BBV Weesp 2019 L-005130 - ProRail B.V.
Lees verder

Marktconsultatie stoomleiding Twence - Grolsch - Twence B.V.
Lees verder

Meubilair inzake huisvesting ambtelijke organisatie - Gemeente Súdwest-Fryslân
Lees verder

Laboratoriumdiensten - GGD regio Utrecht
Lees verder

Laser microdissectie microscoop - Universiteit Utrecht
Lees verder

AI 2018-0490 Toestandsinspecties groene constructies - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

Scannen en printen gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Lees verder

1-D-02453-18: Inhuur personeel Geodetische diensten - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Gemeente Leusden - Europese openbare aanbesteding Zorgadministratiesysteem - Gemeente Leusden
Lees verder

Beveiliging en Receptiediensten - Koninklijke Bibliotheek - EU Openbare aanbesteding - Koninklijke Bibliotheek
Lees verder

Levering, plaatsing, onderhoud en verwijdering van trapliften - Shared Service Center Zuid-Limburg
Lees verder

Inzameling van huishoudelijke afvalstromen gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau - ABG-organisatie
Lees verder

Europese openbare aanbesteding MFA Arcen - Gemeente Venlo
Lees verder

19118-10 NVO Hoge Vaart Bouwteam - Provincie Flevoland
Lees verder

Europese aanbesteding Levering, Inspectie en Onderhoud sportinventaris (inrichting) sportaccommodaties gemeente Heerenveen - Gemeente Heerenveen
Lees verder

EU Openbare aanbesteding warme dranken- en koudwatervoorzieningen Koninklijke Bibliotheek - Koninklijke Bibliotheek
Lees verder

Europese aanbesteding Vertaaldiensten: documenten in veelsoortige talen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Europese aanbesteding Wagenparkverzekering ten behoeve van WVS Groep - WVS-groep
Lees verder

Consultatie Winkelconcept Gevechtslaarzen - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Medische assistentie in het buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lees verder

Raamovereenkomst standaard (milieutechnische) bodemonderzoeken 2014 e.v. - Gemeente Venlo
Lees verder

1-L-07578-18: Aanbesteding universele auto-truck onderdelen - Gemeente Rotterdam
Lees verder

BI Tooling Expert (PowerPivot/DAX) Procesteam MO en W&I - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Eurpoese selectie architect Nieuwbouw vmbo Het Element Amersfoort - STICHTING MERIDIAAN COLLEGE katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs
Lees verder

EA KlanteNService diensten - NS Groep N.V.
Lees verder

Inhuur Senior Adviseur informatievoorziening (ITIL-expert SLA en PDC) - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Payrolldiensten - Stichting Vitus Zuid
Lees verder

31133006: Inrichten en exploiteren Centraal Meldpunt Vrachtwagenbergingen (CMV) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Lees verder

Collectieve zorgverzekering & Providerboog Gem. Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Lees verder

Marktconsultatie huisvuilwagens - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Exploitatie milieupark Hof van Twente incl. aftransport en verwerking - Twente Milieu N.V.
Lees verder

Marktconsultatie woningbouwprogramma Voorweg Noord Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

NGS sequencer voor reads tot 600 bp - Academisch Medisch Centrum
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Levering chemicaliën zwembaden - NV SRO
Lees verder

Marktconsultatie Omgevingswet - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Inhuur personeel Vastgoedexploitatie incl. poolbeheer - Gemeente Utrecht
Lees verder

Kantoorartikelen 2 - Rijksuniversiteit Groningen
Lees verder

BI front-end ontwikkelaar, Cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Aanbesteding Security Management Systeem (SMS) - Vitens N.V.
Lees verder

Onkruidbeheersing verhardingen 2019-2020 - gemeente Doetinchem
Lees verder

Advertenties - Provincie Drenthe
Lees verder

Ontzorging culturele kunstwerken - Gemeente Tilburg
Lees verder

Huur en transport containers milieustraten Uitgeest en Heiloo - Werkorganisatie BUCH
Lees verder

BI.2018.538 Tijdelijke huisvesting - Gemeente Vlaardingen
Lees verder

Offshore Grid NL - Hollandse Kust (zuid) HDD Sea Defense - TenneT TSO
Lees verder

Inzet materieel en personeel ten behoeve bijzondere maaibeleid gemeente Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden
Lees verder

Laseraltimetrie Waterkeringen - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Lees verder

Omvormen groen - Gemeente Ede
Lees verder

Energiefabriek Hengelo fase 2 - Waterschap Vechtstromen
Lees verder

Bedrijfskleding en aanverwante diensten - Gemeente Emmen
Lees verder

Tijdelijke huisvesting (Unitbouw) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering Gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Lees verder

Prestatiecontract instandhouding openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2018 - 2022 - Provincie Utrecht
Lees verder

Parkeervergunningensysteem - Gemeente Deventer
Lees verder

Senior Technisch Projectleider - Gemeente Delft
Lees verder

A5.162.2018 Brandverzekeringen Gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - Servicepunt71
Lees verder

P 101, Integraal beheer contract Datacentra Defensie t.b.v. - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Regisseur Samen Organiseren 32 uur - VNG Realisatie
Lees verder

Integraal onderhoud van begraafplaatsen Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering - Gemeente Schiedam
Lees verder

BPO Back-Office BtC & BtB - N.V. Nuon Energy
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.