dinsdag 23 oktober 2018

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Business cases onderwijshuisvesting - Stichting BOOR
Lees verder

Proposal governance call 'risicobeheer nanomaterialen en nanotechnologie' - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lees verder

Werkvoorbereiding ondergrondse infra - Vitens N.V.
Lees verder

Marktconsultatie Computer Based Training - Schiphol Nederland BV
Lees verder

design & build sportcomplex locatie Elsenlaan te Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Lees verder

P-1004557 - Aanpassen Hangaar 15 te vliegbasis Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

Selectie adviseur installaties en bouwfysica nieuwbouw Hyperion Lyceum - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Lees verder

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal 'Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl', met Service Support werkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Berkelland - Gemeente Berkelland
Lees verder

31003668: Aankondiging van een wijziging aanpassing schouw/doorstaplijsten en verlagen 9 meter hoge mast - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Revisie en onderhoud HVAC-units voor tramvoertuigen - GVB Exploitatie BV
Lees verder

Schiphol Nederland B.V., Levering van (Groen) Gas (2019-2021) - Schiphol Nederland BV
Lees verder

31003668: Aankondiging van een wijziging aanpassing bebording afrit A8Re-N516 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Repro apparatuur en aanverwante software De Rooi Pannen - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Lees verder

Raamovereenkomsten inhuur specialisten op het vlak van Energie, Duurzaamheid en Innovatie - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Inhuur tijdelijk personeel Consulenten Sociaal Domein - Gemeente Wageningen
Lees verder

MBOP - 6 GI-app (Gebouw Inspectie) - ProRail B.V.
Lees verder

Motorrijtuigen- en Werkmaterieelverzekering Gemeente Apeldoorn - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Bodemonderzoeken gemeente Oosterhout 2018-2022 - Gemeente Oosterhout
Lees verder

Beheer en onderhoud werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van het NIOO, inclusief meet en regeltechniek - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lees verder

Voorbereiding herinrichting Groote Beerze - Waterschap De Dommel
Lees verder

Levering chemicaliën en laboratoriumartikelen - Fontys Hogescholen
Lees verder

Financieel systeem gemeente Zeist - Gemeente Zeist
Lees verder

Bedrijfsarts diensten - Zorginstituut Nederland
Lees verder

31003668: Aankondiging van een wijziging extra maatregelen maaiwerkzaamheden A10 West - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

10100028095 DH&F Adviseur Informatiemanagement - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Payroll dienstverlening, uitzenden, detacheren en brokerdienstverlening - Werkom Diensten B.V.
Lees verder

11029 Ontwerp huisvesting en landschapsinrichting t.b.v. de transitie van het Forensisch Psychiatrisch Centrum naar CTP Veldzicht te Balkbrug - Rijksvastgoedbedrijf
Lees verder

AC2 - WACREN CAPACITY 2018 - GÉANT Vereniging
Lees verder

31003668: Aankondiging van een wijziging koppelvlak VARO - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Accountantsdiensten ten behoeve van de Kamer van Koophandel - Kamer van Koophandel
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Lees verder

AI 2018-0224 Service Level Agreement (SLA) Onderhoud wijkgroen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Lees verder

UTP 16555214 Senior Business Consultant - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Aankoop Echosystemen (4 + optie op 2) - Fontys Hogescholen
Lees verder

NCTV 10100026046 Sr. JAVA Ontwikkelaar - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Lees verder

Herinrichting Tongelreep - Waterschap De Dommel
Lees verder

EA SKBG ICT hardware - Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Lees verder

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem - Gemeente Molenwaard
Lees verder

31109125: het ontwerpen en uitvoeren van Vaarwegen Onderhoud en Renovatie Scheepvaartvoorzieningen (VORS) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Levering keukeninrichting Scope Scholengroep - Stichting voor christelijk onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting OVO Zaanstad en Stichting Saenstroom - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad
Lees verder

Europese aanbesteding touchscreens SKBG Onderwijs - Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Lees verder

Afvalinzameling en aftransport van diverse fracties en verwerking glas - Gemeente Ouder-Amstel
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Gemeente Coevorden - Europees openbare aanbesteding Verzekering Wagenpark en Werkmaterieel - Gemeente Coevorden
Lees verder

DP E6001012 Regulier Onderhoud Gras, water en Hygiëne - Staatsbosbeheer
Lees verder

31121780: Ontwerpen en uitvoeren integraal groot onderhoud, Meer Veilig-maatregelen en realisatie van 2 ecopassages (project ZAMEN) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Rioolwaterpompen HRG Zeeburgerdijk - Stichting Waternet
Lees verder

Wmo-taken - DUO+ (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Lees verder

Buitengroenvoorzieningen en buitenterreinen - Veiligheidsregio Fryslân
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding GGI-Veilig - VNG Realisatie
Lees verder

Dilution refrigerator - Technische Universiteit Delft
Lees verder

Nieuwbouw Strabrecht College Geldrop - Stichting Strabrecht College
Lees verder

Rectificatie Openbare Europese aanbesteding GGI-Veilig perceel 3 - VNG Realisatie
Lees verder

Mobiele documentlezer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Lees verder

Aanbesteding Kolkenzuiger - Gemeente Edam-Volendam
Lees verder

31133408 InSAR based deformation service for the Dutch built Environment - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Lees verder

Architect bedrijfsvoering & Projectarchitect / I-adviseur - Gemeente Rotterdam
Lees verder

Inzameling van verpakkingsafval uit huishoudens in de gemeente Drimmelen - Gemeente Drimmelen
Lees verder

NRfit assortiment - Erasmus MC
Lees verder

Blosse/SaKS - Reprodienstverlening - Blosse
Lees verder

Aanbesteding systeem ter ondersteuning bestuurlijke besluitvorming - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

EU-aanbesteding Callcentrum Regiotaxi Haaglanden - Metropoolregio Rotterdam- Den Haag
Lees verder

Inhuurdesk Digital Business Sollutions - Havenbedrijf Rotterdam NV
Lees verder

BAR-WMO-2018 - Gemeente Barneveld
Lees verder

EA Flexibele arbeidskrachten - Provincie Flevoland
Lees verder

Landelijk baggeren Hoeksche Waard en IJsselmonde-Dordrecht 2019-2022 - Waterschap Hollandse Delta
Lees verder

Service Provider PV Installaties Gemeente Heumen 2018 - Gemeente Heumen
Lees verder

Cleantech Regio - Adviesdiensten Slim en Schoon Reizen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Lees verder

Aanschaf, onderhoud en stemmen vleugels en Piano's - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Aanschaf, onderhoud en stemmen vleugels en Piano's - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager verzekering Gemeente Oude IJsselstreek per 1-1-2019 - Gemeente Oude IJsselstreek
Lees verder

Laboratorium analyses - N.V. HVC
Lees verder

Aanvullende (2de) Marktconsultatie Nieuwe Tramvoertuigen - HTM Personenvervoer N.V.
Lees verder

Hervatting aanbesteding aanschaf zaaksysteem Stichting Halt - Stichting Halt
Lees verder

Landelijk - Beheer en onderhoud van de monitorings-, bedienings- en besturingsinstallatie van Tunnel Technische Installatie - ProRail B.V.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.