vrijdag 26 oktober 2018

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over het onderzoek 'Europe's renewable energy directive poi...

Antwoorden op Kamervragen over het onderzoek 'Europe's renewable energy directive poised to harm global forests'
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van der Lee en Bromet (GroenLinks) over het onderzoek 'Europe's renewable energy directive poised to harm global forests'.
Lees verder

Antwoord op Kamerbrief over het artikel 'Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun'
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel 'Volop zonnestroom, maar de kabel is te dun'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over geothermie op Saba
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Jetten en Diertens (beiden D66) over het rapport 'Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland'.
Lees verder

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie
Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over voorstel wetswijziging Wet opslag duurzame energie
Aanbiedingsbrief van minister Wiebes (EZK) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag over voorstel van wet tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019).
Lees verder

Kamerbrief over de toekomst van de Europese interne markt
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een nadere uitwerking van de stappen ter verbetering van de Europese interne markt op economisch gebied.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel van wet, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van LNV en EZK
Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer een voorstel van wet aan, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten.
Lees verder

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van de ministeries van LNV en EZK
Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten.
Lees verder

Kamerbrief reactie op motie om de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de AVG nader inzichtelijk te maken
Staatssecretaris Keijzer (EZK) laat via een brief aan de Tweede Kamer weten hoe zij om zal gaan met de aangenomen motie van het lid Wörsdörfer. In deze motie wordt gevraagd om artikelsgewijs de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nader inzichtelijk te maken.
Lees verder

IOndernemer.nl brengt relevant nieuws voor ondernemers met kansen, aanbestedingen, data Open Coffees en andere bijeenkomsten van onder meer ZZP & MKB & RVO Nederland, PZO, KVK, Douane, Belastingdienst, en het ministerie van Economische Zaken.