vrijdag 12 oktober 2018

Benoeming directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij EZK

Benoeming directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij EZK
Drs. F.W. (Focco) Vijselaar wordt directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 18 november 2018.
Lees verder