dinsdag 9 oktober 2018

AP rondt controle af op functionaris gegevensbescherming overheid

AP rondt controle af op functionaris gegevensbescherming overheid
Vrijwel alle gecontroleerde overheidsorganisaties hebben inmiddels een functionaris gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Eén organisatie gaat dit op korte termijn alsnog doen. De AP houdt toezicht op de voortgang. De AP controleerde 400 overheidsorganisaties, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen. In eerste instantie had minder dan 4% mogelijk nog geen functionaris aangemeld.
Lees verder

Nationale Politie moet politiegegevens beter beschermen
De Nationale Politie moet beter controleren wie bepaalde gegevens gebruikt of inziet. Onbevoegden mogen niet aan de haal kunnen met bepaalde informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Nationale Politie een last onder dwangsom opgelegd om de controle op dit punt binnen zes maanden in te voeren. De Nationale Politie heeft de beveiliging op dit punt niet binnen de termijn aangescherpt. Daarom heeft de AP een dwangsom van 40.000 euro ingevorderd.
Lees verder