vrijdag 5 oktober 2018

Aanbesteding: SPOU - Openbare EU aanbesteding werktuigbouwkundige installaties - SPO Utrecht

SPOU - Openbare EU aanbesteding werktuigbouwkundige installaties - SPO Utrecht
Lees verder

SPOU - Openbare EU aanbesteding Elektrotechnische en Beveiligingsinstallaties - SPO Utrecht
Lees verder

Reprografiediensten - Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwassenen Educatie voor Rotterdam en omstreken Albeda College
Lees verder

EA Marktplaats/DAS Talentenregio & SWiF 2019 - Gemeente Zwolle
Lees verder

8 stuks Middelzware Mobiele Kraan & rov onderhoud - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Warme en koude drankenvoorziening (Rapid Impact Contracting) - Provincie Overijssel
Lees verder

Marktconsultatie accountantsdiensten - Regio Rivierenland
Lees verder

Wmo hulpmiddelen 2019 - Gemeente Almelo
Lees verder

Schoonmaak - RAV Brabant Midden-West-Noord
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Haarlemmermeer
Lees verder

OMICS technologies & DNA sequencing - Radboud universitair medisch centrum
Lees verder

Raamovereenkomst Leverancier ICT Hardware Achterhoek VO - Stichting Achterhoek VO
Lees verder

Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen WMO (inclusief Beschermd Wonen), Achterhoekse Gemeenten 2017-2018 - gemeente Doetinchem
Lees verder

Aanbesteding voorzieningen eten en drinken - Stichting ROC West-Brabant
Lees verder

Herontwikkeling en restauratie Fort de Gagel - Gemeente Utrecht
Lees verder