dinsdag 2 oktober 2018

Aanbesteding: Openbare Europese aanbesteding Uitzendkrachten Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare re...

Openbare Europese aanbesteding Uitzendkrachten Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Lees verder

Regiewerken Diamant-groep - Diamant-groep
Lees verder

Raamovereenkomst systeem -en kantoor software licenties ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Lees verder

Advisering omtrent levensvatbaarheid en toetsing i.h.k.v. Bbz 2004 en IOAZ - Shared Service Center Zuid-Limburg
Lees verder

Verzekering Gebouwen en inventaris Veiligheidsregio Limburg-Noord - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Lees verder

Integraal bouwteam Nieuwbouw Leonardo College - Da Vinci College
Lees verder

Green Gas Booster Packages - N.V. Nederlandse Gasunie
Lees verder

Nieuwbouw Hermann Wesselink College - Stichting Ceder Groep
Lees verder

Europese Aanbesteding Touchscreens voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek
Lees verder

Warme drankenautomaten - Waterschap Rivierenland
Lees verder

Ondersteuning toewijzing gratis emissierechten voor 2021-2025 EU-ETS - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

Marktverkenning aanschaf EMG en IOM systemen ten behoeve van Klinische Neurowetenschappen - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lees verder

Nationale Openbare Aanbestedingsprocedure gebruik aanbestedingssoftware voor een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) - Instituut Fysieke Veiligheid
Lees verder

31139264 Aanbesteding Loopbaanontwikkeling en Duurzame Inzetbaarheid - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Lees verder

Functioneel beheerder ECM (1) - provincie Zuid-Holland
Lees verder