dinsdag 9 oktober 2018

Aanbesteding: Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Software en databanken voor verrekenprijsdoeleinden - Be...

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Software en databanken voor verrekenprijsdoeleinden - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Lees verder

Inhuur personeel ten behoeve van afvalinzameling - N.V. Haagse Milieu Services (Nvhms)
Lees verder

Opleidingsprogramma Ondernemingsraad - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Europese aanbesteding Reinigingsmiddelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Lees verder

Regievoerder bodemsanering en bouwrijp maken t.b.v. herontwikkeling Stormpolderdijk/voormalig EMK-terrein - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lees verder

Bestek 2258 N310 Stroe - Uddel met MKI asfalt - Provincie Gelderland
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

het meerjarig onderhoud van de gebouw gebonden E-&W-installaties - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder

Reddingskaarten t.b.v. Auto ongevallen - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder

Reddingskaarten t.b.v. Auto ongevallen - Veiligheidsregio Utrecht
Lees verder