zaterdag 15 september 2018

Aanbesteding: Vervanging zoutstrooiers en pekelwater menginstallatie gemeente Assen - Gemeente Assen

Vervanging zoutstrooiers en pekelwater menginstallatie gemeente Assen - Gemeente Assen
Lees verder

Veiligstelling bij acuut onveilige situaties - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Marktconsultatie Schonen Watergangen 2020 - 2023 (DIG-10194) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Lees verder

EA Deskundige diensten medische begeleiding NS - NS Groep N.V.
Lees verder

Levering, implementatie, service en onderhoud Netwerk Infrastructuur Gemeente Assen - Gemeente Assen
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing - MosaLira Stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding GGI-Veilig - VNG Realisatie
Lees verder

Leveren en aanbrengen beplanting (Bomen, planten, bloembollen) - Gemeente Zeist
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud bomen 2017-2020 - Gemeente Aa en Hunze
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding houtversnipperaar - Gemeente Assen
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud en glasbewassing OPOA - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo
Lees verder

Maaien intensief en extensief gras Diamant-groep - Diamant-groep
Lees verder

Brandverzekering - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Lees verder

Inhuur ICT-personeel - Shared Service Centrum ONS
Lees verder

Copiers - INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Lees verder