dinsdag 11 september 2018

Aanbesteding: Raamovereenkomst schoenen en sokken ten behoeve van DJI - Defensie Materieel Organisatie

Raamovereenkomst schoenen en sokken ten behoeve van DJI - Defensie Materieel Organisatie
Lees verder

Marktconsultatie Opslag interventieproducten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Lees verder

Inkoop uitvoering Open House Jeugdhulp - Toetredingsmoment januari 2019 - Gemeente Groningen
Lees verder

groot onderhoud groenvoorziening den Helder najaar 2018 - Gemeente Den Helder
Lees verder

onderhouden openbare verlichting en het uitvoeren projectmatige openbare verlichtingsinstallatie werken in de gemeenten Maasgouw - Echt-Susteren - Roerdlaen - Gemeente Roerdalen
Lees verder

Ingenieursdiensten t.b.v. GWW en Infra - Gemeente Almere
Lees verder

Copiers - INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Lees verder

Europese Aanbesteding Brandverzekering - Gemeente Drimmelen
Lees verder

groot onderhoud groenvoorziening den Helder najaar 2018 - Gemeente Den Helder
Lees verder

Telefoniediensten - Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud openbare verlichting gemeenten Aalsmeer,Amstelveen,Uithoorn,Ouder-Amstel en Diemen - Gemeente Amstelveen
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Lees verder

Contract- en financieel beheer studentenkamers Anna van Buerenplein - Universiteit Leiden
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure leermiddelen voor het voortgezet onderwijs Vereniging ons middelbaar onderwijs - Ons Middelbaar Onderwijs
Lees verder

Inkomensconsulent, Team Heronderzoek, cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Lees verder